Talen Recycling moet de Westerparallelweg vrij laten

Foto: Harm Brand

De hekken op de Westerparallelweg worden binnenkort weggehaald door de gemeente, waardoor de weg weer toegankelijk wordt voor het verkeer.

Afvalrecyclingbedrijf Talen in Staphorst moet binnen vijf dagen al het door hem op de openbare weg gestorte afval verwijderen en de weg gereinigd achterlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Zwolle besloten. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen voor elke dag dat in gebreke blijft.

De gemeente Staphorst ligt al twee jaar lang in de clinch met het afvalrecyclingbedrijf over de afwikkeling van een grondruil. Dat leidde ertoe dat het bedrijf tonnen afval op de openbare weg stortte en daagde de gemeente het bedrijf twee weken geleden voor de rechter.

Die voerde op zitting verweer dat volgens haar de gemeente haar verplichtingen niet nakomt met betrekking tot de gesloten overeenkomst over de grondruil. Hij zou niet tijdig gebruik kunnen maken van de na de ruil toegezegde grond en daar zou het bedrijf onder lijden.

Om faillissement te voorkomen voelde het bedrijf zich genoodzaakt de aan de gemeente overgedragen grond weer tijdelijk in gebruik te nemen voor opslag. De voorzieningenrechter is echter van mening dat het afvalrecyclingbedrijf daarmee inbreuk heeft gemaakt op eigendomsrechten van de gemeente.

De grond is immers aan hem onttrokken bij de ruil en als openbare weg ter beschikking gesteld door de gemeente. Talen is erg teleurgesteld. ‘Ik doe nooit meer zaken met de overheid. Je kunt beter zakendoen met de Russen.’, liet hij optekenen door de Meppeler Courant.

Wethouder Krale: ‘We zijn tevreden met de uitspraak. De rechter heeft bevestigd dat wij als eigenaar van de weg zeggenschap over de weg hebben en Talen Recycling niet. Als het gaat om het indienen van een vergunbare aanvraag bij de provincie Overijssel hebben wij nogmaals gezegd daar volop aan mee te werken.’

‘De gemeente heeft al veel stukken aangereikt op het onderdeel milieu. Mochten er nog milieustukken nodig zijn dan neemt de gemeente daarvan de kosten voor haar rekening. Talen moet zelf voor indiening van stukken op het bouwkundige vlak zorgdragen.’

De gemeente Staphorst heeft inmiddels drie keer de weg opgeruimd. Om een vierde keer te voorkomen stapten ze naar de rechter. Wethouder Krale: ‘De heer Talen bleef zeggen dat hij afval op de weg mocht storten. Op deze manier hebben we duidelijkheid gekregen voor zowel de gemeente als de heer Talen.’

Lees ook:

Cookieinstellingen