Startschot gegeven voor bouw van windpark Bovenwind

Bodemonderzoek uitgevoerd op 3 juni 2021
Foto: Wij Duurzaam Staphorst

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is het nieuwe jaar goed begonnen met een startschot voor de bouw van windpark Bovenwind met drie windmolens die gezamenlijk 12 Megawatt energie gaan opwekken.

Inmiddels zijn alle intenties omgezet in aktes bij de notaris zoals afspraken met grondeigenaren en de samenwerking met het Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta). Er is een hypotheek voor het project Bovenwind afgegeven door de ASN bank en de definitieve opdracht voor de bouw van Windpark Bovenwind is verstrekt aan Enercon.

Naast de coöperatie is ook WDODelta aandeelhouder van Windpark Bovenwind en is daarmee partner, zoals gepland. Met het produceren van meer groene stroom draagt het waterschap ook concreet bij aan de regionale energietransitie. WDODelta heeft ook een flink deel van het startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark.

Leden van de coöperatie hebben ook bijgedragen aan het startkapitaal. Wij Duurzaam Staphorst is een coöperatie van en voor particulieren en bedrijven uit gemeente Staphorst. Opgericht in 2018 heeft deze inmiddels bijna 300 leden. De rest van het benodigde eigen vermogen wordt opgehaald via crowdfunding. Deze wordt in de loop van 2022 opgestart.

De opbrengst van deze duurzame energieopwekking wordt lokaal verdeeld. Zo is er een maatschappelijk fonds, worden grondeigenaren gecompenseerd, is er een omwonendenvergoeding en kan iedereen in het dorp dit jaar deelnemen door het kopen van participaties. Het overige rendement van de molens wordt verdeeld over deze participaties.

Lees ook: Raad van State: `Vergunning windpark terecht verleend`

Cookieinstellingen