Raad van State: `Vergunning windpark terecht verleend`

Foto: Hennie Luten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. De conclusie is dat alle onderzoeken en voorbereidingen goed zijn uitgevoerd en de vergunning terecht door de gemeente is verleend.

De Raad van State vraagt enkel nog om extra voorschrift van het college van B&W in de al verleende omgevingsvergunning om de maximale geluidsbelasting die de basis is geweest van het geluidsonderzoek voor het windpark vast te leggen. Dit nieuwe voorschrift wordt voorgelegd aan de Raad van State en na positieve beoordeling daarvan kan de coöperatie de volgende fase voor het project opstarten: contractering van een windturbineleverancier en de financiering.

Voorzitter Roelof Compagner: “We zijn uiteraard bijzonder blij met deze uitspraak. We hebben de aanvraag voor de vergunning met de vele onderzoeken zorgvuldig voorbereid. Dat is ook gebleken uit deze onafhankelijke uitspraak.” Projectleider Piet la Roi: “De uitspraak is positief voor het project. Er is nog een aanvullend besluit nodig. De projectplanning wordt aangepast op de uitspraak. Daarna worden de vervolgstappen gezet voor de contractering van de turbines en de financiering van de bouw van het windpark. Na lange tijd van wachten, kunnen we weer aan de slag.”

Na het verlenen van de definitieve vergunning door de gemeente Staphorst is er in november 2019 een beroep ingesteld bij de Raad van State door een groep omwonenden en bedrijven. Uit de uitspraak van vandaag komt naar voren dat in tegenstelling tot de geuite bezwaren van een aantal omwonenden en bedrijven er geen tekortkomingen zijn in de onderzoeken en dat de voorbereiding en besluitvorming zorgvuldig zijn doorlopen.

Windpark Bovenwind bestaat uit drie windturbines met een tiphoogte van circa 200 meter en komt op de locatie tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Het windpark draagt bij aan de doelstellingen wind op land van de provincie Overijssel. Het was de bedoeling dat de windmolens in 2021 zouden draaien. Dit wordt in de huidige planning 2022. Deze beroepsprocedure heeft gezorgd voor vertraging in de oorspronkelijke planning.

Wij Duurzaam Staphorst is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie, hebben een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark. Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken.

Lees ook: Gemeenten West-Overijssel samen in energiestrategie

Cookieinstellingen