Huttendorp Staphorst wordt meerderjarig, vrijwilligers nodig

Foto: Harm Brand

Dit jaar wordt Huttendorp Staphorst voor de 18e keer georganiseerd. Vorig jaar namen ruim 600 kinderen hieraan deel, die samen 122 hutten bouwden. Het organiseren van het Huttendorp is zonder vrijwilligers niet mogelijk.

De inschrijfmiddag, waarop het sponsorgeld ingeleverd kan worden, staat gepland op woensdag 27 juni. Het minimale sponsorbedrag is € 17,50. De kinderen die mee willen doen kunnen dan met het opgehaalde bedrag in de Willem de Zwijgerschool terecht, van 13.30 tot 15.00 uur. Let op! Alleen inschrijven na aanmelding als deelnemer.

Via de website kunnen belangstellenden zich aanmelden als bouw- en opruimvrijwilligerspel- en groepsvrijwilliger of voor de survival. De minimumleeftijd is 16 jaar. De netto opbrengst van het Huttendorp is bestemd voor Stichting Ontmoeting die hulp biedt aan dak- en thuislozen. Vorig jaar was dat een bedrag van 16.500 euro.

Jaren was het de gewoonte het Huttendorp te houden op woensdag tot en met vrijdag, maar evenals vorig jaar wordt het dit jaar gehouden van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 augustus 2018. Dit is in de week na de bouwvakantie en de laatste week van de schoolvakantie.

Tijdens het Huttendorp zullen de kinderen in groepjes van 4, 5 of 6 een hut bouwen, waardoor er in twee dagen een tijdelijk dorp met veel gevarieerde hutten ontstaat. Op donderdag is het Huttendorp toegankelijk voor publiek. Het evenement wordt op donderdagmiddag beëindigd met afsluitende spelen.

Het is de bedoeling dat op donderdagavond het Huttendorp terrein weer geheel wordt opgeruimd. Daarom wordt er alvast een beroep gedaan op de vrijwilligers om deze avond indien mogelijk hiervoor vrij te houden. In de Huttendorp week zal er voor de 14e keer een professionele ‘hut’ gebouwd worden, die op donderdag bij opbod verkocht wordt.

Op dinsdag 5 juni 2018 zijn op de basisscholen in Staphorst de sponsorkaarten uitgedeeld voor Huttendorp 2018. Daarmee ging de sponsorloop voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van start. Vanaf die datum was ook het aanmelden via de website opengesteld tot en met woensdag 13 juni.

Lees ook:

Dossier: Huttendorpen