Gespreksavond over uitkomsten mantelzorgenquête

Foto: Wmo-raad Staphorst

De mantelzorgers zijn in gesprek gegaan met de Wmo-raad over de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête. Gespreksonderwerpen waren ondersteuning, waardering, jonge mantelzorger en hoe je mantelzorg kunt combineren met werk.

Zowel de mantelzorgers als professionals vonden het een geslaagde avond.

Vooral de ondersteuning van de mantelzorger was een belangrijk onderwerp in de gesprekken. Respijtzorg, het tijdelijk overnemen van de zorg, lijkt mooie kansen te hebben wanneer eerst een goede relatie met de aanbieder van deze zorg is ontstaan.

Het is daarnaast ook nu weer duidelijk geworden dat het belangrijk is om helder te krijgen welke zorg door wie geboden wordt. Daar ligt een belangrijke taak die door het gemeentebestuur en het maatschappelijk middenveld opgepakt moet worden.

De Wmo-raad maakt zich op voor een interessante vergadering D.V. maandag 7 september. Zij bespreekt dan de uitkomsten van zowel de enquête als de informatie die door de mantelzorgers is gedeeld tijdens de avond op 31 augustus 2015.

Lees ook: