Wmo-raad vraagt om uw medewerking inzake enquete Mantelzorgbeleid

Foto: Gemeente Staphorst

Na de zomervakantie start de gemeente met het opstellen van beleid rond mantelzorgondersteuning. Voorafgaand daaraan wil de Wmo-raad inventariseren welke ondersteuningsbehoefte er is in de gemeente Staphorst.

De uitkomst van deze inventarisatie wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zal deze gebruiken bij het formuleren van het beleid. Het is de bedoeling dat het mantelzorgbeleid eind 2015 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is het langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit de eigen omgeving. Vaak wordt deze zorg verleend vanuit een moreel besef dat je deze zorg moet verlenen aan bijvoorbeeld een partner, ouder of kind. Mensen kiezen niet voor deze zorg, maar het overkomt ze, omdat ze een emotionele band hebben met de betrokkene.

Enquête
Deze week (week 26) wordt huis-aan-huis een vragenlijst verspreid. Door de antwoorden op een tiental vragen hoopt de Wmo-raad een duidelijk beeld te krijgen van de problemen waar een mantelzorger mee te maken heeft/kan hebben. Mocht u geen vragenlijst hebben ontvangen dan kunt u er een afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. De vragenlijst kan ook online worden ingevuld.

Open gesprek
Daarnaast gaat de Wmo-raad op D.V. maandag 31 augustus 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis in gesprek met belangstellenden over de uitkomst van het onderzoek en over de vragen, behoeften en wensen van inwoners van de gemeente Staphorst op het gebied van mantelzorg(ondersteuning). Iedereen is dan van harte welkom.

Cookieinstellingen