Uitnodiging voor installatie van burgemeester Segers

Foto: Gemeente Staphorst

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit om op maandag 7 september 2015 om 15.30 uur aanwezig te zijn bij de installatie van de heer Segers als burgemeester van Staphorst.

De heer drs. T.C. Segers MBA Segers wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering in de sportal beëdigd door de Commissaris van de Koning in Overijssel, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt hij verwelkomd bij het gemeentehuis door basisschoolleerlingen. Deze vergadering staat onder leiding van waarnemend voorzitter ing. L. Mulder. Griffier: J.W. van Hoppe MPM. Starttijd: 15:30.

 1. Opening
  De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, de heer ing. L. Mulder, opent de vergadering.
 2. Voorlezen van het Koninklijk Besluit
  Het Koninklijk Besluit van de benoeming wordt voorgelezen door de raadsgriffier, mevrouw J.W. van Hoppe MPM
 3. Toespraak door de Commissaris van de Koning
  De Commissaris van de Koning, mevrouw drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten houdt een toespraak waarna de beëdiging van de burgemeester, de heer drs. T.C. Segers MBA, zal plaatsvinden.
 4. Toespraak door de locoburgemeester
  De locoburgemeester, de heer mr. dr. S. de Jong spreekt namens het college van burgemeester en wethouders en aansluitend vindt de installatie plaats
 5. Toespraak door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
  De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer ir. L. Talen spreekt namens de gemeenteraad
 6. Toespraak door de burgemeester van gemeente Zwartewaterland
  De heer ing. E. J. Bilder, burgemeester van de gemeente Zwartewaterland, spreekt namens de burgemeesterskring en de Veiligheidsregio IJsselland
 7. Toespraak door de heer D. Mulder
  De heer D. Mulder, scriba van de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst, spreekt namens de kerken van de gemeente Staphorst
 8. Toespraak door de heer mr. drs. J. de Prieëlle
  De heer mr. drs. J. de Prieëlle, voormalig burgemeester van de gemeente Ouderkerk voert het woord.
 9. Overhandiging van de voorzittershamer
  De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, de heer ing. L. Mulder overhandigt de voorzittershamer aan de burgemeester.
 10. Toespraak door de burgemeester
  De burgemeester, de heer drs. T.C. Segers MBA voert het woord.
 11. Sluiting

Na dit officiële gedeelte is er van 17.00 tot 19.00 uur een receptie waar u persoonlijk kennis kunt maken met de heer en mevrouw Segers. De gemeenteraad en het college van B&W van Staphorst verwelkomen u graag op 7 september in de sporthal aan de Hoogeweg 21 in Staphorst.

Lees ook:

 

Dossier:
Cookieinstellingen