Burgemeester Alssema Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Foto: Woordvoerder CdK

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft vertrekkend burgemeester J.D. Alssema van Staphorst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Commissaris van de Koning in Overijssel, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, heeft de bij de onderscheiding behorende versierselen aan de burgemeester uitgereikt tijdens de bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van zijn afscheid op 28 augustus 2015. Aan burgemeester Alssema is een Koninklijke onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange verdiensten op zowel politiek-bestuurlijk als maatschappelijk terrein en op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

BurgemeesterAlssema2015

De heer Alssema legt op 1 september zijn ambt als burgemeester van Staphorst neer. Hij zet dan een punt achter zijn actieve loopbaan. Voordat hij in 2001 naar Staphorst kwam, was hij vanaf 1997 burgemeester van de Groninger gemeente Ten Boer. In de periode 1982-2011 was hij politiek actief voor het GPV, later de ChristenUnie. Zo was hij onder meer raadslid en later wethouder van de gemeenten Aduard/Zuidhorn, lid van Provinciale Staten van Groningen, lid van het provinciale en landelijke bestuur van het GPV en lid van het landelijke bestuur van de ChristenUnie (politiek secretaris).

De heer Alssema vervulde diverse functies op bestuurlijk terrein. Als portefeuillehouder brandweer bij de Regio IJssel-Vecht en later de Veiligheidsregio IJsselland leidde hij onder meer het proces van regionalisering van de brandweer in goede banen. Ook op het gebied van kerk, werkgelegenheid, zorg en welzijn heeft hij zich in de afgelopen 40 jaar op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt. Momenteel is hij voorzitter van Stichting De Herberg voor dak- en thuislozenopvang te Zwolle en ambassadeur van de Fleur Bloemenstichting. Beluister hier een kort interview (audio).

Verslagen van en bijdragen aan de bijeenkomst:

Lees ook:

Dossier:
Cookieinstellingen