Bijna 2000 hectare naar nieuwe eigenaren in ruilakte

Foto: Kadaster

Onder toeziend oog van notaris Ritsma uit Staphorst werd vanmorgen de ruilakte ondertekend. Dat gebeurde namens de uitvoeringscommissie door voorzitter Joop Alssema en secretaris Paul Niens. Staphorst is het grootste ruilverkavelingsproject en ook één van de laatste in een rij van wettelijke ruilverkavelingen die de provincie Overijssel de afgelopen decennia heeft uitgevoerd.

Vanwege corona kon geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden. Via een livestream werd het programma toch door betrokken grondeigenaren bijgewoond. Met de ondertekening is in één keer het juridisch eigendom volgens het vastgestelde ruilplan overgegaan naar de nieuwe eigenaren. Alle eigenaren en gebruikers gaan nu direct over naar de nieuwe toedeling. Om precies te zijn is 1967 hectare grond van 1123 eigenaren geruild. Het projectgebied is 6.602 hectare groot, waarvan 5.302 hectare agrarische grond.

Aanvankelijk zette de gemeente Staphorst in op een vrijwillige verkaveling voor het gebied rondom de kernen Staphorst, IJhorst en Punthorst , maar dat gaf onvoldoende resultaat. De provincie is vervolgens gevraagd om een inrichtingsplan te maken voor een wettelijke verkaveling. Dit traject is in 2013 opgestart. Sindsdien is een proces doorlopen met wenszittingen, een ontwerpplan, bezwaarmogelijkheden, vastgesteld ruilplan en beroepsmogelijkheden tot een onherroepelijk-  en door de rechtbank vastgesteld ruilplan.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is erg te spreken over het voorliggende resultaat, waarbij de positie en structuur van de landbouw flink verbeterd is. “Deze ruilverkaveling helpt grondeigenaren om kosten te besparen en efficiënter te werken”, aldus Ten Bolscher. Hij onderbouwt zijn uitspraak met cijfers. “Bij deze ruilverkaveling is 37 procent van de grond geruild, wat uitzonderlijk veel is. Huiskavels zijn hierdoor per bedrijf gemiddeld 19 procent groter geworden en veldkavels zijn per bedrijf gemiddeld met 38 procent vergroot. Als gevolg hiervan neemt het aantal verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen af met ruim 200.000 kilometer per jaar. Dat is niet alleen gunstig voor de portemonnee van betrokken agrariërs, maar ook van belang voor de verkeersveiligheid en het milieu.”

Ten Bolscher ziet meer voordelen. “Zo is binnen het plangebied ook ruimte gemaakt voor nieuwe natuur, kan een fietspad worden aangelegd, worden waterlopen verbreed en komt er een waterberging.” Naast een kleine bijdrage vanuit Europa, zijn de meeste kosten van de ruilverkaveling voor rekening van de provincie. Betrokken grondeigenaren dragen ruim acht procent van de kosten bij. “Maar de ervaring leert dat wat een individuele eigenaar moet betalen, meestal binnen één tot twee jaar is terugverdiend”, merkt de gedeputeerde tot slot op.

Lees ook: Kadastrale ondertekening ruilverkaveling Staphorst