Notariaat Ritsma

Adres:

Achthoevenweg 12
Staphorst , 7951 SK
Tel. 0522-462111

Website:

http://www.notariaatritsma.nl

Notariaat Ritsma is gevestigd in Staphorst. Het kantoor is bij uitstek een notariskantoor voor het verstedelijkte platteland. U kunt bij notariaat Ritsma terecht voor notariële dienstverlening in de breedste zin van het woord. Notariaat Ritsma is laagdrempelig en heeft te allen tijde persoonlijk aandacht voor u.

Samen met zes medewerkers staat notaris Ritsma iedere werkdag klaar voor klanten die juridische zaken goed willen regelen. Denk hierbij aan zaken als aankoop en verkoop van een woning of land, het opstellen van een testament of volmacht, het doen van een schenking, het oprichten van een bv of het maken van huwelijkse voorwaarden.

Het vak is enorm breed. Mensen komen bij een notaris op mooie momenten, maar ook onder moeilijke omstandigheden. Denk aan een overlijden van een familielid of het uit elkaar gaan van partners of echtgenoten. In de praktijk blijkt helaas dat verdelingen van nalatenschappen en het beëindigen van relaties niet altijd in goede harmonie verlopen.

Wanneer mensen er samen niet uitkomen, biedt Notariaat Ritsma de mogelijkheid tot bemiddeling. Kandidaat-notaris Jenny Meijerink is gecertificeerd mediator. Zij begeleidt en adviseert families om onderling meningsverschillen uit te spreken en tot een oplossing te komen. Ook bij echtscheidingen helpt zij partijen afspraken te maken waarin iedereen zich kan vinden.

Mediation is goedkoper dan een juridische procedure met advocaten.

Een notaris-mediator:

  • kan optreden als bemiddelaar;
  • is deskundig op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht en eigendomsrecht;
  • is getraind in het omgaan met emoties die spelen bij een contact, zoals bij een echtscheiding of burenruzie;
  • is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in het oog;
  • legt gemaakte afspraken vast in een rechtsgeldig convenant.

Mediation bij echtscheiding

Nog niet zo lang geleden was scheiden alleen maar mogelijk via een – vaak langdurige en kostbare – procedure bij de rechter, met elk een advocaat. Tegenwoordig kiezen steeds meer scheidende echtparen voor de mogelijkheid van scheiden in onderling overleg.

Scheiden in onderling overleg is geschikt voor stellen die hun scheiding zakelijk en redelijk ten opzichte van elkaar willen afhandelen. Dat heeft veel voordelen. Door belangrijke zaken zelf te regelen voorkomt u dat de rechter u iets onwelgevalligs oplegt. Het is ook beter voor de kinderen, zij merken dat u zonder ruzie er probeert uit te komen. U blijft ook na de scheiding hun vader en moeder. U bent niet langer bezig met het conflict, maar met de oplossing er van.

Cookieinstellingen