Kadastrale ondertekening ruilverkaveling Staphorst

Vandaag op 28 januari 2021 vindt de kadastrale ondertekening van het project Landinrichting Staphorst plaats. De provincie Overijssel is hoofduitvoerder van dit landinrichtingsproject. Dit is vanaf 10:30 uur te volgen via bovenstaande livestream.

“Het projectgebied Staphorst beslaat een groot deel van het buitengebied van de gemeente Staphorst. In maart 2010 heeft de gemeente Staphorst het verzoek ingediend bij de provincie om een inrichtingsplan te maken conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). In 2013 heeft Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan vastgesteld om daarna het sterk versnipperde gebied te herverkavelen. Hierdoor kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren. De herverkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad”.

Lees ook: Grootste Landinrichting van Nederland nadert voltooiing