Signaleren van ouderenmishandeling, Kadera biedt hulp in Staphorst

Foto: Wikimedia CC

Jaarlijks worden zo’n 200.000 ouderen mishandeld in Nederland. Daaronder wordt niet alleen lichamelijke mishandeling verstaan, maar ook geestelijke mishandeling, zoals bedreiging of financiële mishandeling (uitbuiting of diefstal).

Vaak is de dader een bekende, verzorgende of familielid. Mishandeling maakt het slachtoffer angstig en eenzaam. Vooral als de dader iemand is van wie het slachtoffer afhankelijk is. Veelal durft het slachtoffer daar niet over te praten. Soms door schaamte en schuldgevoel, soms uit angst voor het verlies van familieleden, kennissen of ‘vrienden’ of angst om verstoken te worden van verzorging.

De gemeente Staphorst werkt samen met Kadera om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Kadera is een organisatie die zich bezighoudt met alle vormen van geweld, ook tegen ouderen. Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals.

Ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling krijgt pas de laatste jaren de aandacht die het verdient. Als een oudere lichamelijk, geestelijk of financieel schade wordt toegebracht door een familielid of verzorger is er sprake van ouderenmishandeling. Of wanneer de oudere verwaarloosd wordt en niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Soms gaat het om ontspoorde zorg. De zorg voor de oudere vraagt dan te veel van de mantelzorger. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld gaan snauwen, de oudere te hardhandig vastpakken of vastbinden om even rust te hebben. Vaak helpt het dan als de mantelzorger ondersteuning krijgt door bijvoorbeeld thuiszorg. Soms worden er expres grenzen overschreden door verzorgers of familieleden. Slaan, stelselmatig kleineren, isoleren of het plunderen van de bankrekening van de oudere horen daarbij.

Wordt door iemand huiselijk geweld of (ouderen)mishandeling vermoed of bent u slachtoffer van huiselijk geweld en wilt u advies of een gesprek hierover: Kadera is 24 uur per dag telefonisch te bereiken op nummer 0800 – 2000. Voor meer informatie, zie de website: www.kadera.nl.