Column wethouder Alwin Mussche: `Veilig onderweg`

Foto: Harm Brand

Binnenkort wordt langs het deel van de J.J. Gorterlaan in Rouveen een fietspad opgeleverd. De afgelopen tijd is hier hard gewerkt om naast de weg een vrijliggend fietspad aan te leggen. Het is een grote verbetering voor de veiligheid om het auto- en vrachtverkeer hier te scheiden van het fietsverkeer.

Het scheiden van de verschillende weggebruikers is niet overal mogelijk, maar proberen we wel op steeds meer plekken te realiseren. Bijvoorbeeld op de Gemeenteweg. Het is er druk met fietsers, auto’s en vrachtwagens. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd om met maatregelen te komen om het vrachtverkeer te verminderen. Het resultaat is dat we vrachtverkeer dat naar de industrieterreinen moet, geen gebruik meer laten maken van de Gemeenteweg. Op deze manier wordt de Gemeenteweg minder druk en een stukje veiliger.

In de afgelopen periode zijn bedrijven en winkeliers gevraagd naar hun mening over de gewenste oplossing. Ook stond een informatieavond gepland voor inwoners die helaas niet kon doorgaan. Als alternatief hebben we een online enquête gehouden. Daar is veel gebruik van gemaakt. Bedankt voor uw reactie! Bijna 1000 mensen reageerden en gaven hun mening over het verkeer op de Gemeenteweg en wat de beste oplossing is. Dat voeren we nu uit.

Uit de vele reacties blijkt maar weer dat verkeer een onderwerp is dat in grote belangstelling staat. En terecht, want het gaat immers over uw veiligheid.

Lees ook: Column wethouder Lucas Mulder: `De klok horen luiden`