Column wethouder Lucas Mulder: `De klok horen luiden`

Foto: Harm Brand / Staphorst Nieuws

Op vrijdag 12 oktober 2018 werd de Landschapsdag gehouden in een weiland aan de Olde Kerkhofsweg. Diverse ideeën en projecten zoals natuurherstel en  wandelpaden kwamen aan de orde. Dat was ook een belangrijk startmoment. Het gieten van de bronzen luidklok werd een spannende nachtelijke klus.

De gewaardeerde Stichting Historieherstel heeft niet stilgezeten. Met hulp van vrijwilligers is de eiken klokkenstoel verrezen. De klokken zijn nu geplaatst en we hebben ze horen luiden.

Net voor het demonteren van de steigers sprak ik de ervaren bouwvakkers. Mannen met meer dan veertig tot vijftig dienstjaren staken de handen uit de mouwen. Een staaltje vakwerk, met liefde en samenwerking tot stand gekomen. Op de steiger hoorde ik mooie verhalen van vroeger. De grote bouwplaatsen met typische hoofduitvoerders die een naam hadden, beroemd of berucht. Deze mannen hebben dit met plezier gedaan, het straalde ervan af.

De 18e eeuwse klokkenstoel is onderdeel van een groter doel. Het opnieuw onder de aandacht brengen van de oude kerkheuvels, de paden en de klokluid-traditie. De locatie is historisch, ooit stond hier ook een kerk. Alle kerkheuvels liggen in lijn met het slagenlandschap en laten de verplaatsing van het lintdorp Staphorst zien.

Het klokluiden is een mooie traditie, mijn vader doet dat regelmatig bij begrafenissen. Ik bedenk me nu dat ik bij hem in de leer moet.

De klokken brengen een boodschap. Een droeve boodschap bij overlijden of dodenherdenking. Een blijde boodschap bij het vieren van bevrijding of de oproep tot de eredienst. Aan de wijze van luiden is de boodschap te horen. Dat vergt wel kennis van zaken.

Dat sluit aan bij een mooi gezegde. Nog steeds actueel en passend bij vele meningen en oordelen die de ronde doen. ‘De klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt’.

Lees ook: Wethouder Lucas Mulder: `Stikstof gooit roet in het eten`