Wethouder Lucas Mulder: `Stikstof gooit roet in het eten`

Foto: Harm Brand / Staphorst Nieuws

De landbouw, de bouwwereld en andere bedrijfstakken kwamen vorig jaar in ras tempo in problemen. Niet alleen door extreme weersomstandigheden of de coronacrisis, maar ook door een teveel aan stikstof in het milieu. Hoeveel? Dat is inmiddels gevat in rekenmodellen die reiken tot ver achter de komma. Column wethouder Lucas Mulder.

De discussie over wat me hiermee moeten loopt in Den Haag nog volop. Wat is nu werkelijk de invloed van stikstofproductie(uitstoot) en depositie (neerslag) op de natuur? En wie veroorzaakt wat? Daarover verschillen de meningen, en de polarisatie in het debat neemt snel toe. En niet alleen in het debat, we zagen al trekkers op de weg, bouwvakkers op het Malieveld.

Hoe los je het stikstofprobleem op? De rijksoverheid en provincies proberen zo goed mogelijk richting te geven aan hoe het nu verder moet. Zo snel maar ook zo goed mogelijk. De oplossingen moeten immers wel standhouden, want ze worden vast weer getoetst door de rechter.

Ook in onze gemeente is stikstofuitstoot een belangrijk onderwerp, met mogelijke gevolgen voor de bouw en de agrarische sector.  De woningbouw en het nieuwe bedrijventerrein de Esch IV lijken gelukkig door te kunnen gaan.

De gevolgen voor de landbouwbedrijven worden momenteel met een gebiedsgerichte aanpak onderzocht. Deze aanpak is een bevoegdheid van de provincie Overijssel en als gemeenten schuiven we aan. Het eerste overleg hierover is in juli gepland. We zoeken naar een goede oplossing voor onze boeren en bedrijven rond de natuurgebieden. Het gaat om hun toekomst en mogelijkheden. Moeten bedrijven hun bedrijfsvoering gaan veranderen? Kringlooplandbouw is een term die vaak wordt genoemd.

Staphorst kent veel familiebedrijven. Ze zijn herkenbaar aan een grote betrokkenheid en inzet. Ook de verantwoordelijkheid die men voelt als rentmeester is een belangrijk kenmerk als beheerder van het gebied. We zien al veel voorbeelden van vernieuwing, bijvoorbeeld omschakeling op biologische landbouw.

Ik was onlangs bij een bijeenkomst van jonge boeren. Daar kwam ook het belang van goed voer aan de orde. Via coöperaties wordt dat ondersteund, rantsoenspecialisten adviseren de boeren. Deze wendbaarheid van onze boeren zal de komende jaren ook van groot belang zijn. Vroeger zeiden de boeren in het voorjaar: “Ik gao stikstof zeeën.” Die uitspraak gaat veranderen: “Ik gao stikstof beperken.”

Lees ook: Column wethouder Alwin Mussche: `Staphorst op het doek`