Afscheid drie leden jongerenraad, nieuwe leden nodig

Foto: Gemeente Staphorst

Op 24 december 2019 heeft burgemeester Segers in zijn werkkamer getuigschriften uitgereikt aan drie leden van Jongerenraad Staphorst. Zij nemen wegens andere verplichtingen afscheid.

Niels Ubak had zijn voorzitterschap op 21 november 2019 al overgedragen aan Dané Kisteman, maar die nu ook afscheid neemt. Ook Herbert Kisteman verlaat de jongerenraad. Wie de nieuwe voorzitter wordt is nog niet bekend. Op dit moment telt de raad nog vijf personen. Er zijn nieuwe leden nodig. Dit jaar is Suzan Hokse toegetreden, Pieter Oosterling, Naomi Mussche, Jesper Kisteman en Klaas-Jan Boessenkool waren al langer lid.

Het dagelijks bestuur van de Jongerenraad wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en secretaris. De Jongerenraad wordt benoemd door de klankbordgroep. Uitgangspunt is dat de Jongerenraad zoveel mogelijk zelfstandig functioneert. Daarnaast kan de Jongerenraad terugvallen op een klankbordgroep en een ambtelijke contactpersoon.

De klankbordgroep bestaat uit de raadsleden Genevive Compagner, Roelof Slager, Fabian de Wee en Meilof Troost die de Jongerenraad (op afstand) begeleiden. De klankbordgroep neemt niet het voortouw (dat moeten de jongeren zelf doen) maar kan wel adviseren. De betrokkenheid van de klankbordgroep met de Jongerenraad is niet politiek getint.

De ambtelijke contactpersoon ontvangt de (on)gevraagde adviezen voor het college of de gemeenteraad, zet vragen uit namens het college, gemeenteraad of ambtelijke organisatie en communiceert hierover met de jongerenraad. Deze brengt de jongenraad ook onder de aandacht van de ambtelijke organisatie, zodat zij betrokken kan worden bij de beleidsvorming.

Lees ook: Dané Kisteman nieuwe voorzitter Jongerenraad Staphorst