Gemeenteraad zwijgt rapport oud-wethouder Krale dood

Foto: Eelco Kuiken

Nadat wethouder Bert Krale op 11 juni 2019 opstapte, toen zijn partij het CDA het vertrouwen in het college opzegde, stuurde hij op 2 juli 2019 een uitgebreid rapport aan de gemeenteraad met daarin zijn dramatische bevindingen over het laatste jaar in het college. De gemeenteraad sprak hier nooit over. Niet in de openbaarheid en ook niet achter gesloten deuren.

Bert Krale beschuldigt zijn voormalige collega, wethouder Lucas Mulder (SGP) van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en regelingen te misbruiken om vrienden voordeel te geven. In dagblad De Stentor van zaterdag 16 november gaf hij een interview waarin hij dit aankaartte. In het rapport dat hij in juli naar de raad stuurde, doet in hij veertien pagina’s tot in detail melding van zijn bevindingen. In zijn rapport behandelt hij het vermeende handelen van Mulder in afwijking van coalitieafspraken, in strijd met raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen en handelen waardoor collega’s averij oplopen.

Krale stuurde zijn rapport met daarin beschreven wat er in het college gebeurde en met name tussen hem en wethouder Lucas Mulder aan alle fracties, behalve de SGP. Waarom dat laatste niet gebeurde, is niet duidelijk. Ex-wethouder Bert Krale wil geen commentaar geven. Hij wil in alle rust het integriteitsonderzoek dat burgemeester Theo Segers deze week aankondigde, afwachten. De gemeenteraad, met uitzondering van de SGP, nam dus tot in detail kennis van de bevindingen van Krale over zijn samenwerking met Lucas Mulder, maar deed in gezamenlijkheid niets met die informatie.

Ook in het presidium, waarin fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester en de griffier de agenda opstellen voor de raadsvergaderingen, kwam het rapport, laat staan de inhoud nimmer aan de orde. Dat zeggen Alfred Stegeman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Jacob Spiker, leider van het CDA in Staphorst, Erik Hattem, fractievoorzitter van de SGP en Jan Carlo Bos (CU). Ook in de gesprekken die ChristenUnie en de SGP voerden met andere partijen, inclusief het CDA, om te spreken over de toekomst van het college, na het aftreden van Bert Krale, kwam zijn stuk niet aan de orde.

Hattem van de SGP kreeg het rapport overigens om onduidelijke redenen niet en hij zegt het ook niet te kennen. Wel sprak hij in juli met Krale en wist hij naar eigen zeggen wel hoe Krale over veel zaken dacht. „Ik wist dat de ChristenUnie wat had gekregen van Krale, maar ik heb er niet om gevraagd. Ook wel chic dat ze het niet met mij deelden, want het was maar de vraag of dit de bedoeling was van Krale.”

„Wellicht kan de verklaring gevonden worden in het feit dat Krale het stuk aan de fracties apart stuurde en niet aan de raad als geheel”, zegt Stegeman over de zwijgzaamheid van de gemeenteraad over toch wel een belangrijk onderwerp, namelijk het dramatisch functioneren van het college en de zeer problematische samenwerking met een collega. Hij geeft ook aan dat het op z’n minst gek is dat het hoogste orgaan van de gemeente, belast met de controle op het college, niet plenair, desnoods in beslotenheid, over de zaken die in het rapport van Krale staan sprak, terwijl de inhoud explosief is. „Ik stelde het ook niet aan de orde. Als het niet in de krant had gestaan, was het waarschijnlijk nooit naar buiten gekomen.”

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De raadsleden spraken nooit plenair over het gedetailleerde stuk van Krale. Ook het rapport dat een consultant maakte over het college en waarin ze concludeerde dat het beter was om te stoppen, waarna het CDA in juli de stekker eruit trok, is nooit openbaar of achter gesloten door de voltallige raad besproken. Sterker nog, Gemeentebelangen en de PvdA hebben het stuk nooit gekregen. Het was vertrouwelijk. Beide partijen konden het college dus niet controleren, want ze kregen het rapport simpelweg niet.

De burgemeester van Staphorst laat een onafhankelijke integriteitsexpert alle betrokken partijen horen die mogelijk niet integer zouden hebben gehandeld. Segers laat een onafhankelijk expert komen, omdat hij ook vindt dat er beschuldigen jegens hemzelf zijn geuit. Na dit ‘horen’ komt er volgens Segers vrijwel zeker een onafhankelijk onderzoek, want daarvoor zijn de zaken te ernstig. Dat zei de burgemeester dinsdagavond toen de gemeenteraad, na publicatie in de krant, eindelijk wel over de beschuldigingen sprak. De raad toonde zich geschokt, terwijl een stuk van veertien pagina’s over de samenwerking met Mulder en diens opstelling al ruim vier maanden op het bureau van de raadsleden lag.

Lees ook: Staphorst moet op zoek naar een nieuwe burgemeester