CDA verlaat coalitie, ook wethouder Bert Krale vertrekt

Foto: Gemeente Staphorst

De CDA-fractie van de gemeente Staphorst heeft in de raadsvergadering van vanavond 11 juni 2019 aangeven zij zich terugtrekken uit de coalitie. Als gevolg hiervan heeft CDA-wethouder Bert Krale zijn ontslag ingediend.

Het CDA geeft aan dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan gehoopt en verwacht. “En dat gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel” stelt fractievoorzitter Jacob Spiker in de verklaring die hij namens zijn partij aflegt. Na de verklaring van Spiker gaf burgemeester Theo Segers aan dat hij inmiddels en als gevolg van deze verklaring de ontslagbrief van wethouder Bert Krale heeft ontvangen. “Ik kan als onderdeel van het college niet de maximale bijdrage leveren aan de gemeenschap in de gemeente Staphorst” schrijft Krale in zijn ontslagbrief.

Burgemeester Theo Segers laat weten dat hij het besluit betreurt, maar respecteert. “Het CDA is geruime tijd een waardevolle coalitiegenoot geweest. Daarnaast heb ik altijd prettig samengewerkt met wethouder Krale. We zullen de inzet en inbreng van het CDA én van wethouder Krale missen.” De portefeuilles van wethouder Krale worden voorlopig ondergebracht bij de overige collegeleden.

Hieronder volgt de tekst van de eerder vandaag door fractievoorzitter Jacob Spiker aan de gemeenteraad verstuurde brief, namens de CDA-fractie:

“Na een lange periode van verkennen en onderhandelen is na de verkiezingen in 2018 een hernieuwde samenwerking van SGP, CU en CDA in gang gezet. Tijdens de (in)formatieperiode is indringend gesproken over de onderlinge verhoudingen en hadden we de overtuiging dat deze coalitie kon leiden tot een succesvolle samenwerking. Een goed coalitieakkoord waaruit ambitie spreekt voor onze gemeente Staphorst en drie getalenteerde wethouders die dit gezamenlijk uit zouden voeren.

Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel. De gemeente Staphorst heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest. Vanwege deze ongewenste bestuurssituatie, zegt de CDA-fractie het vertrouwen op in het huidige college en zullen wij niet langer onderdeel uitmaken van de coalitie.

Wij wensen SGP en CU succes met het voortzetten van de coalitie.”, zo besluit de brief. Dat is mogelijk omdat SGP en CU ook zonder het CDA een meerderheid in de gemeenteraad overhouden. Deze partijen hebben allebei aangegeven zich te beraden over de ontstane situatie.

Lees ook: Coalitie akkoord, nieuwe wethouders en raadsleden beëdigd