Coalitie akkoord, nieuwe wethouders en raadsleden beëdigd

Foto: Gemeente Staphorst

Informateur Arie van de Pol heeft namens SGP, ChristenUnie en CDA op dinsdag 3 juli het coalitieakkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd en het proces van de totstandkoming daarvan nader toegelicht.

Het coalitieakkoord, met de titel ‘Samen, voor elkaar!’, geeft op hoofdlijnen de ambities en onderwerpen weer waar de komende bestuursperiode aan gewerkt wordt. Daarnaast wordt in het akkoord een basis gelegd voor de te hanteren bestuursstijl.

‘We zijn als SGP tevreden over het akkoord dat nu is gepresenteerd’, aldus Lucas Mulder. ‘Veel van de voor ons belangrijke punten hebben hun plek gevonden in dit akkoord. Een voorbeeld is de Vak-Havo en het technasium. We verkennen de komende tijd de behoefte hieraan in dialoog met het onderwijsveld en ondernemers.’

Ook de andere fractievoorzitters zijn tevreden. Zo vertelt Alwin Mussche (CU): ‘Ik ben blij dat we elkaar hebben weten te vinden. Dat geeft een goede basis. Er is een gezamenlijke ambitie om in de komende jaren in alle generaties te investeren. Van het verkeersveiliger maken van onze dorpen voor kinderen tot het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.’

Jacob Spiker (CDA) laat weten: ‘Wij zijn met vijf speerpunten de verkiezingen ingegaan. Wij zijn ontzettend blij dat deze speerpunten in het coalitieakkoord staan. Bijvoorbeeld het uitbreiden van bedrijventerreinen, het upgraden van de Zwarte Dennen en het opstellen van een nieuw sportbeleid met aandacht voor alle kernen.’

Na de presentatie en bespreking van het coalitieakkoord zijn Lucas Mulder (SGP), Alwin Mussche (CU) en Bert Krale (CDA) benoemd tot wethouder. Ze legden daarna alle drie de eed af: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.

Omdat ze hiermee tevens afscheid nemen als raadslid, kregen ze van de burgemeester als aandenken daaraan een pen overhandigd, nadat ze eerst al een bos bloemen overhandigd kregen.

Daarna ging het nieuwe college van burgemeester en wethouders gezamenlijk op de foto. Morgen gaan raad en college op vier verschillende fietstochten door de gemeente. Wethouder Krale heeft de routes uitgestippeld.

Doordat drie raadsleden de functie van wethouder op zich nemen, zijn er drie nieuwe raadsleden beëdigd. Dit zijn Henk Kin (SGP), Alberto Schra (CU) en Henk Courtz (CDA). De burgemeester is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Nu het coalitie akkoord is aangeboden aan de raad gaat het college, bestaande uit de burgemeester en wethouders, aan de slag om het coalitieakkoord verder uit te werken tot een collegeprogramma met actiepunten voor de komende tijd.

Lees ook: