Nieuwe lichting bestuurders gaat rondfietsen door dorpen

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders maken op 4 juli op de fiets een rondgang door de gemeente. De raads- en collegeleden doen in meerdere groepjes verschillende locaties aan.

In de raadsvergadering van 3 juli 2018 zal bij leven en welzijn het nieuwe college geïnstalleerd worden. In die vergadering wordt ook het bestuursakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Vorige week is dit als concept-akkoord door de onderhandelaars voorgelegd aan alle fracties en de burgemeester. Tevens worden in die raadsvergadering meteen drie nieuwe raadsleden beëdigd.

Doordat de kandidaat-wethouders allen zitting hebben in de gemeenteraad komen er drie plaatsen vrij bij de coalitie-fracties. In plaats van Bert Krale wordt Henk Courtz opnieuw raadslid voor het CDA. De nieuwe functie van Alwin Mussche maakt bij de ChristenUnie de weg vrij voor Alberto Schra. Bij de SGP kan Henk Kin aanschuiven door de benoeming van Lucas Mulder.

De bestuurders gaan de volgende dag per fiets poolshoogte nemen in de gemeente op allerlei locaties die de afgelopen tijd onderwerp van gesprek geweest zijn in de gemeenteraad. Ze zoeken dan antwoorden op de vragen betreffende de plannen: Zijn ze afgerond? Hoe staan ze er nu bij? Wat zijn de vorderingen?

Rond 21.30 uur is zijn de bestuurders naar verwachting terug op het marktplein in Staphorst. Inwoners zijn dan van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis te maken met de gemeenteraad en het college.

Lees ook: