Vaccinatiegraad Staphorst schommelt rond 80 procent

Foto: Gemeente Staphorst

De allereerste informatieavond van de gemeente Staphorst over vaccineren werd gehouden op 20 mei 2019. Zo’n 70 geïnteresseerden luisterden naar presentaties van de gemeente, de NPV en de GGD.

De informatieavond werd georganiseerd op initiatief van de gemeente Staphorst. Vanaf 1 januari 2019 is de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma bij de gemeenten ondergebracht. De landelijke trend is dat de vaccinatiegraad daalt. Voor het behouden van groepsimmuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig. In Staphorst schommelt de vaccinatiegraad rond de 80%.

Tijdens de avond werden verschillende presentaties gegeven. De GGD vertelde over de geschiedenis en het heden van het vaccineren. De NPV was aanwezig om vanuit bijbels perspectief de afzonderlijke visies toe te lichten en namens de gemeente vertelde wethouder Alwin Mussche wat nu de rol van de gemeente inhoudt.

En die aanpak werkte. Naderhand gaven verschillende bezoekers aan de informatie vanuit de diverse invalshoeken prettig te vinden. Tevens vonden zij het een goede zaak dat hen gewezen werd op hun eigen verantwoordelijkheid en dat er meer dan genoeg ruimte was om vragen te stellen.

Wethouder Alwin Mussche: “De grote opkomst toonde aan dat mensen het belangrijk vinden om goed geïnformeerd te worden. Ik ben dan ook erg tevreden. De NPV en de GGD hadden een goed verhaal waarbij aandacht was voor argumenten voor én tegen vaccineren, en dat past bij de overtuiging die wij als gemeente hebben: we moeten mensen informeren zodat zij een bewuste keuze kunnen maken, maar het is aan mensen zelf welke keuze dit is.”

Lees ook: Vaccinatie-infoavond van gemeente met NPV en GGD