Vaccinatie-infoavond van gemeente met NPV en GGD

Foto: NPV - Zorg voor het leven

Op maandagavond 20 mei 2019 vanaf 19.15 uur houdt de gemeente Staphorst samen met de NPV en GGD IJsselland een informatieavond over vaccineren in het gemeentehuis van Staphorst. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wethouder Alwin Mussche opent om 19.30 uur de avond, waarna een presentatie volgt door de GGD en NPV. Aansluitend is er genoeg ruimte om met elkaar in dialoog te gaan.

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) zal deze avond vanuit bijbels perspectief de afzonderlijke visies toelichten, zodat u een keuze kunt maken die past bij uw eigen overtuiging. NPV: ‘Vaccinatie is voor meerdere mensen een moeilijk onderwerp. Dit geldt ook voor christenen. Om tot een goede beargumenteerde en verantwoorde keuze te komen, is het nodig inzicht te hebben in de verschillende bestaande visies’.

De NPV-Advieslijn krijgt bijna dagelijks vragen over vaccinatie. Vaak gaan die vragen over thema’s die raken aan de christelijke levensvisie: De voorzienigheid van God, het vertrouwen op God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Ook stellen mensen soms vragen over de risico’s en effectiviteit van vaccineren. De NPV beschikt over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk. Lees meer...

De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen zij door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst gaat de GGD in op verleden, heden en toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma.

Jeugdigen worden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent onder andere dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van communicatie en voorlichting op lokaal niveau.

Wethouder Alwin Mussche: ‘Vaccinatie in Nederland gebeurt op dit moment op vrijwillige basis. Landelijk daalt de vaccinatiegraad. Samen met het NPV en de GGD willen wij aan inwoners informatie verstrekken over vaccineren. Zodat u een bewuste keuze kunt maken tussen het wel of niet vaccineren. Graag tot ziens op 20 mei.’

Lees ook: Rustend huisarts Van Dalfsen in radiouitzending over polio