Doorstart voor woningbouw in wijk De Slagen getekend

Wethouder Mulder geflankeerd door de heren Dons en Van der Walle.
Foto: Gemeente Staphorst

Staphorst Ontwikkeling BV en gemeente Staphorst hebben overeenstemming bereikt over een tweetal onderwerpen. Het gaat om de afronding van de huidige wijk en het ontwikkelen van de tweede fase in De Slagen.

“Daarmee komt een einde aan één van de grootste gemeentelijke hoofdpijndossiers. (..) Het ging mis toen de crisis uitbrak. De te dure woningen werden niet verkocht. Vooral bij partner Megahome stagneerde de verkoop. Toen de ontwikkelaar in 2016 ook nog eens failliet ging, was de ellende compleet. Lees meer…

De verkoop in nieuwbouwwijk De Slagen in Staphorst lag ongeveer tien jaar stil. Met de verkoop en realisatie van de circa 40 woningen kan deze fase afgerond worden, ook wat betreft de wegen, trottoirs en inrichting. Vanaf 18 december start Staphorst Ontwikkeling de verkoop van de kavels in fase 1 De Slagen.

“Dit is een prachtig resultaat voor onze gemeenschap”, vertelt wethouder Lucas Mulder. “De afgelopen periode is er veel werk verzet om de woningbouw in De Slagen vlot te trekken, ook door het vorige college en Staphorster aannemers. Mooi dat we stappen hebben gezet, nu aan de slag met elkaar, ruimte voor nieuwe woningen.”

Om te voldoen aan de wens voor meer parkeerplaatsen, groen en speelruimte, worden een aantal woningkavels benut. Inwoners van de wijk kunnen tijdens de inloopbijeenkomst op 6 december meepraten over de inrichting hiervan. Als gemeente investeren we hierin en dragen we bij aan de leefbaarheid van de wijk.

Gasaansluiting naar keuze

Het grondgebied fase 1 is vanwege de huidige nieuwbouw voorzien van een gasnetwerk. Omdat er al een gasnetwerk ligt, heeft het college op basis van landelijke wetgeving kunnen besluiten om kopers de keuze te bieden of zij gebruik willen maken van het gasnetwerk of gasloos gaan bouwen. Netwerkbedrijf Rendo heeft als doelstelling dat zij in 2030 duurzaam (groen)gas door het bestaande netwerk willen distribueren.

Woningbouw fase 2 De Slagen

Ten zuiden van de 1e fase van De Slagen, wordt fase 2 van De Slagen ontwikkeld. Het huidige bestemmingsplan stamt echter uit 2014. Dit zal waar nodig aangepast worden om tot een moderne woonwijk te komen, die inspeelt op de huidige woonwensen,  In dit plandeel wordt ook sociale woningbouw gerealiseerd, in overleg met Vechthorst en Staphorst Ontwikkeling BV. Het bouwen voor de huurders is ook een belangrijk doel.

Lees ook: