Thijs Kooiker krijgt lintje voor 28 jaren als brandweerman

Foto: Harm Brand

Bij zijn afscheid als vrijwilliger bij de Brandweer IJsselland, post Staphorst is Thijs Kooiker uit Staphorst tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweerpost Staphorst op vrijdag 30 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn door burgemeester T.C. Segers opgespeld. Hij en zijn vrouw werden eerst toegesproken door brandweerpostcommandant Jan Roo. Voorin de zaal prijkt het afscheidszeildoek: “Na 28 jaar met de brandspuit, kan Tees nu met Margje er op uit”.

Op de vraag wat hem in al die jaren het meest bijgebleven was, kwam hem ondanks enig nadenken geen specifieke gebeurtenis voor de geest. Hij zag af van het gebruik van de microfoon voor een toespraak, maar volstond met enkele hartelijke opmerkingen richting zijn voormalige brandweercollega’s. De collegialiteit onderling zal hij zich het meest herinneren.

Thijs Kooiker heeft het brandweerkorps met ingang van 1 september 2018 verlaten. Hij heeft zich 28 jaar ingezet als brandweervrijwilliger. In de periode 1996-2007 vervulde hij de functie van bevelvoerder. Uit eigen beweging deed hij weer een stapje terug. Hetzelfde geldt voor het besluit om nu te stoppen en niet een bepaald aantal jaar vol te maken.

Bij de plechtigheid waren hun kinderen buiten medeweten naar het gemeentehuis genodigd. Ze werden zolang in de trouwzaal opgevangen totdat vaders afscheid aan de orde kwam. Later bleek dat ze thuis voor deze avond allerlei andere verplichtingen gemeld hadden. Het duurde eventjes voor ze er waren, maar de verrassing voor hun ouders was compleet.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen