Bestuurder Hendrik Korterink (73) uit Rouveen geridderd

Foto: Gemeente Staphorst

Ter gelegenheid van Koningsdag is aan vier inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. Henk Korterink is daarbij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw is de heer Korterink een aantal jaren bestuurslid van zwembad ‘de Broene ‘eugte’ in Staphorst geweest. Hieronder een verder overzicht van zijn activiteiten:

1979-1992: bestuurslid Oranjevereniging Rouveen
1984-2012: bestuurslid (van 2005-2012 secretaris) Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij/Univé Staphorst
1987-1997: voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen
1988-2008: commissaris, later bestuurslid (1998-2008 voorzitter) Veevoedercoöperatie De Eendracht U.A. te Rouveen
1995-2010: lid Ruilverkavelingscommissie Rouveen
2004-heden: lid Jachtcommissie Rouveen-West
2010-2014: voorzitter Financiële Commissie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rouveen
2013-heden: eerst lid, later adviserend lid Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst

De bij de onderscheiding behorende versierselen zijn op donderdagmorgen 26 april door burgemeester T.C. Segers in het gemeentehuis uitgereikt. Ook de andere drie hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen