Voor veel bomen straks geen kapvergunning meer nodig

Foto: Gemeente Staphorst

Het concept Bomenbeleidsplan particuliere bomen ligt van 27 februari tot en met 5 april ter inzage op het gemeentehuis bij de publieksbalie fysieke leefomgeving. Iedereen kan zijn of haar mening geven over het concept door een zienswijze in te dienen.

Het nieuwe beleid particuliere bomen sluit aan bij de wens van veel bewoners en de gemeenteraad. Het nieuwe beleid gaat uit van het principe ‘vergunningvrij, tenzij’. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Staphorst in beginsel over hun eigen bomen mogen beschikken, tenzij het gaat om beschermenswaardige bomen. Hierdoor is voor veel bomen straks geen vergunning meer nodig.

Voor bepaalde delen van de gemeente geldt voor het kappen van bomen een beperkt regime en een herplantplicht. Voor bomen die het beschermen waard zijn en waardevolle landschapselementen geldt nog wel een vergunningplicht. Ook wordt een Groene Kaart opgesteld. Daarop staan de gebieden weergegeven en daarop is eenvoudig te raadplegen voor welke boom welke voorwaarden gelden.

Lees ook: