Column burgemeester Theo Segers: `Gesloten gemeenschap?`

Foto: Harm Brand

‘Staphorst, sociologie van een gesloten gemeenschap’ is een proefschrift uit 1947. Het is oude kost. Ruim 70 jaar geleden is het geschreven door Sjoerd Groenman. Onlangs kreeg ik het boek in bruikleen. Ik heb het met veel interesse gelezen.

Wat vindt u: klopt de titel? Was Staphorst een gesloten gemeenschap? En zo ja, geldt het nu –  zeventig jaar later – nog steeds? Misschien wel een leuk onderwerp om eens over door te spreken, bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje.

Groenman schrijft: ‘Staphorst is een bezielde stijlvolle gemeenschap.’ En: ‘een voorbeeld van het samenleven in zijn hoogste vorm en uiting. Het leven heeft zich hier in schoonheid geopenbaard.’ Mooie teksten vind ik.

Achterin het boek vat Groenman samen wat hij heeft ontdekt. Samenvattend: ‘De Staphorster is spaarzaam, niet fier, niet opvliegend maar wel nieuwsgierig. Herkent u zich hier na 70 jaar nog steeds in?

En tot slot meldt Groenman: ‘Tegenover vreemden zijn ze gastvrij, zij aanvaarden dat de vreemdeling er andere ideeën op na houdt. Ze vinden het gezellig, als er iemand komt praten.’

Dat is na 70 jaar niet veranderd, al zeg ik het zelf. Dank voor de vele goede gesprekken!

Lees ook: