Alwin Mussche: `Deze uitlatingen ervaren wij als kwetsend`

Foto: ChristenUnie Staphorst

Afgelopen dinsdagavond heeft Dik Vedder afscheid genomen van de gemeenteraad. Naar aanleiding van zijn uitlatingen over wethouders in Staphorst, heeft de fractie van de ChristenUnie behoefte hierop te reageren:

Namens de fractie van de ChristenUnie meldt Alwin Mussche als nieuwe fractievoorzitter het volgende: “De fractie van de ChristenUnie herkent zich niet in de woorden die zijn geuit over het college of leden van het college afzonderlijk. Deze uitlatingen ervaren wij als kwetsend, op de man gespeeld en niet juist. We distantiëren ons dan ook van uitlatingen die gedaan zijn over de kwaliteiten, of het ontbreken daarvan, van wethouders. We hadden en hebben vertrouwen in de wijze waarop het college haar verantwoordelijkheden uitvoert”.

Hiermee wil hij overigens niets afdoen aan wat hij over Dik Vedder heeft gezegd tijdens de toespraak in de raad. Hij is veertien jaar raadslid geweest en heeft volle inzet geleverd voor de gemeente Staphorst. De samenwerking en adviezen heeft hij gewaardeerd. Wanneer wethouders publiekelijk ten onrechte worden beschadigd, voelt hij zich echter genoodzaakt te reageren.

Alwin Mussche: “Ik heb Dik Vedder in de fractie leren kennen als iemand die altijd alert is op het sociale aspect bij besluiten. In zijn allereerste bijdrage in de gemeenteraad vertelde hij al iets over zijn drijfveren. Hij zei in 2004 dat mensen iets kunnen leren van de manier waarop Jezus omging met kwetsbaarheid. Dat is iets wat hij in de politiek heeft mogen vertalen. Dik Vedder heeft zijn gaven en talenten de afgelopen veertien jaar mogen inzetten voor de Staphorster samenleving en de ChristenUnie. We bedanken hem hartelijk voor de goede samenwerking. Persoonlijk bedank ik hem ook voor de goede adviezen die hij me heeft gegeven. We wensen Dik voor de toekomst Gods zegen toe.”

Dik Vedder heeft tijdens zijn raadsperiode aan veel ontwikkelingen meegewerkt. Zo was hij de afgelopen veertien jaar woordvoerder op onder meer sociale zaken, welzijn, onderwijs en sport. De afgelopen drie jaar heeft hij als fractievoorzitter leiding gegeven aan de ChristenUnie. Vanwege een aanstaande verhuizing naar Zwolle heeft hij besloten afscheid te nemen. Het is ook een formeel vereiste dat raadsleden ook wonen in de gemeente waarvan ze raadslid zijn. Hij is zijn werkzame leven in Staphorst overigens begonnen als politieagent. Van politie naar politiek. Of hij nog een boek gaat schrijven is niet bekend.

Lees ook:

article
23343
`Deze uitlatingen ervaren wij als kwetsend`
Afgelopen dinsdagavond heeft Dik Vedder afscheid genomen van de gemeenteraad. Naar aanleiding van zijn uitlatingen over
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/23343/alwin-mussche-uitlatingen-ervaren-als-kwetsend/
2017-07-13T17:23:29+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2017/07/10094830/alwinmussche1.jpg
christenunie, dikvedder, gemeenteraad
Gemeente