Dik Vedder: `Wethouders missen bestuurlijke antenne`

Foto: Streekredactie

“Wethouders in Staphorst missen een goede bestuurlijke antenne. Dat is mede de reden dat Staphorst zoveel probleemdossiers heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat zegt fractievoorzitter van de CU in Staphorst, Dik Vedder (57). Dinsdagavond nam hij na veertien jaar afscheid van de gemeenteraad.

Zijn eigen fractie had het soms moeilijk met Vedder. Hij wilde vorig jaar dat er een onafhankelijk extern onderzoek kwam naar de zeurende dossiers ruimtelijke ordening. Vedder en de SGP wilden een onderzoek om uit te zoeken wat er in de afgelopen jaren op ruimtelijke ordeningsgebied allemaal was gebeurd. Het onderzoek kwam er niet. Zijn eigen fractie, behalve hijzelf, stemde tegen. Vedder noemde dit een dieptepunt.

Vedder lag lastig in zijn partij. Hij werd fractievoorzitter, omdat zijn voorganger Henk Koobs stopte en de leden hem aanwezen en hij op de tweede plek stond. Van het bestuur hoefde het niet. Die verstoorde verhouding kwam omdat Vedder het vragen van CU-wethouder Bart Jaspers Faijer binnenskamers en buiten de fractie om als ‘niet eerlijk’ bestempelde en hier stampei over maakte. “Ik zeg er weinig over, maar het deugde niet. Van de ChristenUnie zou je beter verwachten.” Over zijn fractiegenoten zegt hij: “We waren getrouwd, maar we vreeën niet.”

Wethouders dienen volgens Vedder bestuurlijke ervaring te hebben. Daarom was hij voorstander van de aanwijzing van toenmalig CU-raadslid Piet la Roi als wethouder. De manier waarop La Roi het toch niet werd, heeft volgens Vedder veel weg van een koningsdrama, waarin Rouveen als CU-bolwerk haar eigen inwoner Bart Jaspers Faijer in een wethoudersverkiezing koos.

Jaspers Faijer kwam van buiten de politiek en had geen politieke ervaring en was daarom op dat moment niet de geschiktste kandidaat, volgens Vedder. “Wethouders die onvoldoende ervaring hebben, lossen alles met de wet in de hand op. Juridisch hebben ze gelijk, maar zo werkt het leven niet. Je kunt de wet houden én lastige burgers en bedrijven goed tegemoet treden, maar dat vergt ervaring en een goede bestuurlijke antenne. Dat we nu zoveel problemen hebben, is dan ook mede de schuld van het college dat zich te stug opstelt en die antenne mist. Twee wethouders (ook CDA-wethouder Bert Krale) komen van buiten de politiek en dan wordt het lastig.”

Vedder maakt zich ook zorgen om de moeizame verhouding met de provincie Overijssel. “Bij het dossier van de plaatselijke afvalverwerker Albert Talen die al jaren ruzie heeft met de gemeente over een grondruil, staat de gemeente loodrecht tegenover de provincie. Het zou mij niet verbazen dat de starre opstelling van Overijssel in de richting van onze gemeente met betrekking tot de extra windmolens hier een gevolg van is. Het is bekend dat de provincie Staphorst scherp in de gaten houdt als het gaat om de lastige dossiers ruimtelijke ordening en de daarbij behorende juridische procedures. Tel hierbij op het grote verloop onder het personeel, het vele inhuren van externe krachten en de hierbij behorende kosten en de gedachte zou zo maar kunnen ontstaan op het provinciehuis dat het kleine Staphorst het niet zelfstandig kan.”

Lees ook: