Gemeente stopt subsidie voor mantelzorg Evenmens

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente heeft besloten dat Carinova de enige gesubsidieerde mantelzorgondersteuner wordt. Hierdoor wordt per 1 juli 2017 de subsidierelatie met Stichting Evenmens beëindigd.

Voor mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers die ingeschreven staan bij Stichting Evenmens verandert er in de praktijk niet zoveel. De zorgvrijwilliger kan gekoppeld blijven aan de zorgvrager en mantelzorger, alleen voortaan onder de vlag van Carinova.

Stichting Evenmens blijft overigens nog wel actief in de gemeente met haar terminale zorg, iets wat Carinova niet aanbiedt. Ook voor respijtzorg kan er aangeklopt worden. De gemeente is ook niet de enige subsidieverstrekker. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) draagt aan een en ander bij.

Nieuw beleid

De gemeente heeft eind vorig jaar het mantelzorgbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Om verschillende redenen is ervoor gekozen om per  juli 2017 met één van beide  professionele mantelzorgorganisaties verder te gaan.

De hoofdreden is dat Carinova de grootste partij is, en ook een gebouw heeft in de gemeente. Daarbij denkt de gemeente hierdoor intern doelmatiger te kunnen werken. De Stichting Evenmens heeft eerder nog wel bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken, maar dat is afgewezen.

Persoonlijke benadering

Vanwege de privacy kan de gemeente niet beschikken over het adressenbestand van Stichting Evenmens, daarom is gekozen voor een algemene kennisgeving. Stichting Evenmens zal aan de personen die bij hen staan ingeschreven persoonlijk vragen of zij instemmen met overdracht van persoonsgegevens aan Carinova. In dat geval kunnen zij een zorgvuldige overdracht garanderen, mits dit ruim voor 1 juli plaatsvindt.

De mantelzorgconsulent van Carinova zal dan persoonlijk contact leggen. Beide organisaties hebben hierover met elkaar overleg. De eerdere samenwerking was ook goed. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met RST Zorgverleners, ook een grote partij in Staphorst.

Mantelzorgcompliment

Gelijktijdig wordt bekeken of er aanspraak gemaakt kan worden op het financieel compliment dat de gemeente als blijk van waardering beschikbaar stelt voor mantelzorgers. Eerder kregen ze een bloem of zelfs helemaal niets. Hierover komt volgende week nog een bericht.

Lees ook: