Uitnodiging voor open gesprek over het Mantelzorgbeleid

Door de gemeente Staphorst is begonnen met het opstellen van beleid op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Om een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte heeft de Wmo-raad een schriftelijke enquête gehouden met betrekking tot de ervaringen met mantelzorg en de behoefte die inwoners van Staphorst hebben aan ondersteuning. De reacties die hierop zijn binnengekomen geven een beeld van de punten die de mantelzorger in Staphorst bezig houden.

Open gesprek
Daarnaast gaat de Wmo-raad op D.V. maandag 31 augustus 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis in gesprek met professionals en belangstellenden over de uitkomst van het onderzoek en over de vragen, behoeften en wensen van inwoners van de gemeente Staphorst op het gebied van mantelzorg(ondersteuning).

Zij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit gesprek. De uitkomst van zowel de enquête als het open gesprek wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders, die het zal gebruiken bij het formuleren van het beleid. Het is de bedoeling dat het mantelzorgbeleid eind 2015 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Lees ook: