Vervolgonderzoek integriteit raadslid Jan Talen niet nodig

Foto: Eelco Kuiken

Het verkennend onderzoek naar raadslid Jan Talen is afgerond. Dit onderzoek was gericht op de vraag of er mogelijk sprake was van een integriteitsschending door het raadslid. Geconcludeerd wordt dat vervolgonderzoek niet nodig is.

Burgemeester Segers heeft onderzoeksbureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) gevraagd een verkennend onderzoek te doen. In een rechtszitting tussen de gemeente en het bedrijf A. Talen Recycling was namelijk een gesprek naar voren gekomen waar raadslid Jan Talen deel van uitmaakte. Dit gesprek had eind 2015 plaatsgevonden. De vraag was of het raadslid vertrouwelijke informatie had gedeeld en zich had opgesteld als adviseur van het bedrijf. Dat mag niet van de Gemeentewet.

Conclusies

De conclusie van het verkennend onderzoek is dat Jan Talen niet in strijd heeft gehandeld met de Gemeentewet. Van integriteitsschendingen is in het verkennend onderzoek niets gebleken. Wel concludeert het onderzoeksbureau dat het niet wenselijk is dat hij de gemeente niet heeft geïnformeerd over zijn deelname aan het gesprek. Informatie over het verkennend onderzoek kwam via de media naar buiten. Ook daar is door BING naar gekeken, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd.

De burgemeester acht vervolgonderzoek niet nodig. Burgemeester Segers: “We hebben met raadslid Jan Talen gesproken en de conclusies van dit verkennend onderzoek gedeeld. Er is geen vervolgonderzoek nodig. Het is belangrijk dat we hier allemaal lering uit trekken. Samen met de gemeenteraad gaan we in gesprek over integriteit en worden afspraken rondom integriteit geactualiseerd. Raadsleden, wethouders, medewerkers en de burgemeester moeten voortdurend alert zijn op integriteitsvragen”.

Lees ook: