Maatschappelijk verantwoord inkopen met buurgemeenten

v.l.n.r. wethouder Krale, wethouder Frantzen en wethouder Visserman
Foto: Gemeente Staphorst

Op 29 maart hebben de wethouders Dieke Frantzen, Bert Krale en Dick Visserman van de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) getekend.

Met de ondertekening van dit manifest geven de gemeenten aan het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen te onderschrijven. Het Manifest MVI is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie wil overheden motiveren het voorbeeld te geven om duurzaam te ondernemen.

De gemeenten gaan nu aan de slag met het opstellen van een actieplan MVI. In dit actieplan wordt de wijze waarop de gemeenten als opdrachtgever marktpartijen aanmoedigt tot het leveren van duurzame en innovatieve producten uitgewerkt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat er bij het inkopen van diensten, goederen en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden wordt met de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Door zelf maatschappelijk verantwoord in te kopen geven de gemeenten invulling aan hun voorbeeldrol en stimuleren ze duurzame innovatie.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

  • Biobased inkopen: Dit is het inkopen van producten die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Hernieuwbare grondstoffen zijn grondstoffen die niet opraken zoals hout en agrarische grondstoffen.
  • Circulair inkopen: Hierbij zorgt de inkoper ervoor dat de producent de producten of materialen die hij levert, aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer kan hergebruiken.
  • Klimaat bewust inkopen door onder andere het inkopen van hernieuwbare energie.
  • Social return on investment (SROI), dit gaat over het creëren van extra banen, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente.

Lees ook: