Energieakkoord gesloten voor opzetten duurzame dorpen

Foto: Gemeente Staphorst

Op vrijdag 25 november heeft Erik Lievers (Gedeputeerde provincie Overijssel) samen met Bert Krale (wethouder Duurzaamheid gemeente Staphorst) de intentieverklaring voor de Overijsselse Aanpak 2.1 ondertekend.

Met het ondertekenen van deze verklaring bezegelde gemeente Staphorst de samenwerking met de provincie om zich samen in te zetten voor het behalen van een duurzame ambitie. In 2020 willen we dat 45% van alle woningen in de gemeente Staphorst minimaal energielabel B hebben. Dit is belangrijk om het uiteindelijke doel uit het klimaatakkoord te behalen, namelijk de gehele bebouwde omgeving energieneutraal in 2050.

Duurzame dorpen

Gemeente Staphorst gaat zich met name inzetten voor het opzetten van Duurzame dorpen. Daarbij is het ideaalbeeld in 2020 dat in iedere kern mensen duurzame ideeën delen, elkaar inspireren, samenwerken en duurzame doelen bereiken. Die doelen kunnen te maken hebben met het isoleren van woningen, maar ook met het samen duurzaam opwekken van energie via een eigen energiecoöperatie of het collectief inkopen van zonnepanelen.

Verduurzamen van monumenten

In de gemeente Staphorst heeft het helpen bij het verduurzamen van monumenten extra aandacht. Met de grote ambitie om uiteindelijk de gehele bebouwde omgeving energieneutraal te hebben, kan deze doelgroep namelijk niet achterblijven. Op korte termijn wil gemeente Staphorst met de Overijsselse Aanpak veel van zich laten horen, contacten leggen in het veld, acties opzetten met bedrijven en informeren over subsidie-en financieringsmogelijkheden.

Inmiddels hebben alle andere Overijsselse gemeenten de intentieverklaring ondertekend. Dat betekent dat alle 25 gemeenten op eigen wijze aan de slag gaan met het verbeteren van de woningisolatie en de energielabels.ondertekening energieakkoord

Lees ook: