Beleidsregel voor transformatielocaties aan de Streek

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst heeft nieuw beleid opgesteld voor transformatielocaties aan de Streek. Dit zijn locaties met (veelal agrarische) bedrijven, die een andere functie krijgen of waar gesloopt gaat worden waardoor nieuwbouw mogelijk is.

In 2013 is door de gemeenteraad besloten het Saneringsbeleid uit 2008 te evalueren. Dit beleid, waarbij locaties die milieutechnisch of ruimtelijk een knelpunt vormden gesaneerd werden en woningbouw plaatsvond, is van toepassing op het beschermd dorpsgezicht ‘de Streek’.

Het nieuwe beleid is tot stand gekomen na de evaluatie van het Saneringsbeleid uit 2008.

De voornaamste reden om het beleid tegen het licht te houden was dat het alweer een behoorlijke tijd gold en ook dat het niet altijd tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit leidde. Per medio 2014 is daarom het beleid stopgezet en werden initiatieven in de wacht gezet in afwachting van de evaluatie en nieuw beleid. Nu is het nieuwe beleid gereed en worden de initiatieven weer opgepakt.

In het beleid ‘Transformatielocaties aan de Streek’ wordt ingegaan op de wijze waarop we de locaties die nu een milieutechnisch of ruimtelijk knelpunt vormen, kunnen veranderen (transformeren) in locaties die waarde toevoegen aan De Streek.

Dankzij het nieuwe beleid kunnen initiatiefnemers weer voortvarend aan de slag met de verdere uitwerking van hun plannen.

Belangrijk in het nieuwe beleid is dat nieuwe plannen voorzien in een concrete behoefte (bijvoorbeeld wonen of groenvoorziening) en tegelijk bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van De Streek. Ruimtelijke kwaliteit houdt in dat de nieuwe invulling van een locatie past bij de omgeving wat betreft bebouwingsdichtheid, omvang en verschijningsvorm.

Ook de landschappelijke en verkeerstechnische situatie aan de steeg spelen een belangrijke rol. In de trant van de nieuwe Omgevingswet, die over een paar jaar in werking zal treden, is een actieve participatie met omwonenden aan de voorkant van het planproces nodig. Dit is een vast onderdeel geworden van het planproces.

Lees ook:

article
21094
Beleidsregel transformatielocaties Streek
De gemeente Staphorst heeft nieuw beleid opgesteld voor transformatielocaties aan de Streek. Dit zijn locaties
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/21094/beleidsregel-transformatielocaties-aan-streek/
2017-03-28T16:46:32+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2017/03/28164059/transformatielocaties-aan-de-streek-e1490712543886.png
bouwen, oost, rouveen, wonen
Gemeente