Weer grote bestemmingsplanwijziging gemeente Staphorst

Foto: Staphorst Nieuws

Staphorst maakt zich weer op voor een grote bestemmingsplanwijziging. Na het bestemmingsplan De Streek zijn nu de plannen Staphorst-dorp en Rouveen-dorp aan de beurt.

Het is een grote operatie waar veel druk op ligt. Op 21 januari 2016 moet de raad het nieuwe plan al vaststellen. Dat is wettelijk verplicht.

Het gaat om de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Staphorst en Rouveen, behalve het beschermd dorpsgezicht. Het eerste plan is op 31 januari 2006 vastgesteld door de raad, het tweede plan op 30 mei 2006. Het is bij wet verplicht om elke tien jaar de bestemmingsplannen te actualiseren.

De gemeente Staphorst heeft het idee de twee bestemmingsplannen voor Rouveen-dorp en Staphorst-dorp samen te voegen tot één nieuw plan. Het nieuwe bestemmingsplan is soepeler dan het oude. Het coalitieakkoord tussen ChristenUnie, SGP en CDA schrijft voor dat de gemeente ‘ja, mits’, moet aanhouden. Planregels worden – als het kan – soepeler.

Het nieuwe grote bestemmingsplan saneert een lappendeken aan plannetjes die de afgelopen jaren ontstonden in de dorpen. Kijk maar naar Rouveen-West. Omdat beide plannen worden samengevoegd betekent dit dat de datum van 31 januari 2006 bepalend wordt voor de termijn waarbinnen het nieuwe plan moet zijn herzien. De termijn waarbinnen een bestemmingsplan weer actueel moet zijn, is immers tien jaar.

Het nieuwe plan ‘Staphorst-dorp – Rouveen-dorp moet vóór 31 januari 2016 zijn vastgesteld. Als Staphorst de deadline niet haalt, krijgt het als straf dat ze geen leges mag heffen voor onder andere bouwaanvragen voor locaties die in het te veranderende bestemmingsplan liggen. Er zit dus druk achter.

De planning maakt duidelijk dat de stap ‘voorontwerp’ wordt overgeslagen. Om de burger toch de mogelijkheid te geven om van het plan kennis te nemen, vinden er twee inloopavonden plaats. De lokale politiek hamert erop die te bezoeken, want het gaat immers om de bestemming van de eigen woning of bedrijf.

Data van die inloopavonden zijn: maandag 9 november van 17.00 tot 20.00 uur in d’ Olde Baank in Rouveen en maandag 16 november van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Staphorst. Het bestemmingsplan wordt 4 november ter inzage gelegd voor de duur van 6 weken.

Lees ook:

Dossier:
article
7233
Weer grote bestemmingsplanwijziging
Staphorst maakt zich weer op voor een grote bestemmingsplanwijziging. Na het bestemmingsplan De Streek zijn
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/7233/weer-grote-bestemmingsplanwijziging-gemeente-staphorst/
2015-11-02T18:05:23+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/05/DSCF1598.jpg
bouwen, rouveen
Gemeente