Vragenlijst en inwonersavonden nieuwe omgevingsvisie

Foto: Harm Brand

Elke gemeente moet volgens de Omgevingswet een omgevingsvisie hebben. Dit is een visie van de gemeente op de toekomst van de leefomgeving. Hier is al eens eerder over nagedacht voor de drie kernen. Dit kan in grote lijnen overgenomen worden, maar ook nog aangepast.

“Anders dan voorheen en strikt noodzakelijk op grond van de Omgevingswet is het nadrukkelijk de bedoeling het sociale domein een belangrijke rol te laten spelen. Lees meer…

Nieuwe thema’s kunnen worden toegevoegd, zodat er een nieuwe visie voor de gehele gemeente ontstaat. Vanuit het gemeentehuis zijn ze daarom heel benieuwd wat de inwoner vindt van zijn/haar eigen leefomgeving en hoe dat eruit moet zien in de toekomst.

De omgevingsvisie gaat onder andere over onderwerpen als bereikbaarheid, groenvoorzieningen, woongelegenheid, bedrijvigheid en duurzaamheid. Maar zeker ook sociale aspecten als omzien naar elkaar, ontmoeting, onderwijs, zorg en welzijn.

Hoe ziet de gemeente Staphorst er in de toekomst uit?

De rol die de gemeente inneemt bij de inrichting van de (fysieke) leefomgeving, wil zij daarbij ook tegen het licht houden: “Wat laten we los en waarin hebben we een duidelijke rol. Het is heel belangrijk om hier samen met u over na te denken, omdat de Omgevingswet wordt ingevoerd”.

“Laat uw stem horen via een enquête. Deze is te vinden op www.staphorst.nl/omgevingsvisie. Het invullen kost slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd, invullen kan tot 24 februari”. Daarnaast organiseert de gemeente interactieve bijeenkomsten over de toekomst van uw leefomgeving.

Die voor IJhorst is breder opgezet als ‘dorpsavond over de toekomst van IJhorst’. Deze bewonersavonden staan alle drie vermeld in de Evenementenagenda.

De resultaten van de bewonersavonden en de enquête worden gebruikt voor het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Staphorst.

Lees ook:

Reacties