Taart voor bestuurders wegens oprichting omgevingsdienst

Foto: Mark Bouwmans

Burgemeesters en wethouders van de elf gemeenten in West-Overijssel en de gedeputeerde van Overijssel hebben op donderdag 22 december het oprichtingsbesluit ondertekend van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Deze omgevingsdienst gaat de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland op 1 januari 2018 voortzetten. De Omgevingsdienst IJsselland voert taken uit voor de 11 gemeenten en provincie Overijssel op het gebied van milieuvergunning (verlening, toezicht en handhaving). Ook elders in het land zijn al dergelijke omgevingsdiensten opgezet. Zo is Regio Noord-Veluwe (RNV) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Vanaf 2018

Bestuurders van de gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Steenwijkerland, Dalfsen, Zwartewaterland, Raalte, Olst-Wijhe, Ommen en Staphorst en van provincie Overijssel hebben unaniem besloten vanaf 2018 verder te gaan als omgevingsdienst. In opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie is de omgevingsdienst verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Omgevingsdienst IJsselland wil een robuuste en deskundige organisatie zijn om een veilige leefomgeving, behoud van natuur en een schoon milieu te waarborgen. De bestuurders van de deelnemende partijen toonden zich trots met dit resultaat en vertrouwen in de opbouw van een sterke organisatie.

Transitieproces

Om de kwaliteit van de uitvoering van regelgeving in het fysieke domein te verbeteren is wettelijk bepaald dat deze uitvoeringsdiensten gebaseerd zijn op gemeenschappelijke regelingen. Tevens moeten uniforme kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden vastgesteld die voor de gehele regio geldt. Het netwerk RUD IJsselland wordt daartoe omgebouwd naar een openbaar lichaam. Dat betekent dat gemeentelijke en provinciale medewerkers per 1 januari 2018 in dienst komen van de nieuwe omgevingsdienst. Het veranderingsproces in 2017 richt zich op de vorming en inrichting van de nieuwe organisatie, die uit circa 80 formatieplaatsen gaat bestaan.

Huisvesting

Ook de voorbereidingen voor de keuze van de huisvestingslocatie zijn in volle gang. Het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland heeft een voorselectie gemaakt van locaties. Het gemeentehuis van Ommen, stadskantoor Zwolle en het gemeentehuis Wijhe is aangeboden voor huisvesting van het Omgevingsdienst IJsselland. Deze locaties worden nader onderzocht op geschiktheid en kosten. In het voorjaar van 2017 kiest het bestuur de huisvestingslocatie van de Omgevingsdienst IJsselland.

Lees ook: