Verschuivingen van de wijkagenten in IJsselland-Noord

Wijkagent Stephan Lazaroms neemt de stipwerkpet in ontvangst
Foto: Gemeente Staphorst

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteam IJsselland Noord omvat de gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst.

Johan Ekkel, teamchef IJsselland-Noord en de drie nieuwe wijkagenten kregen eind juni een politiepet met Staphorster Stipwerk uitgereikt door burgemeester Alssema. De petten zijn gemaakt door mevrouw Lassche en mevrouw Admiraal, die de cursus Staphorster Stipwerk hebben gevolgd. De petten staan voor verbondenheid met Staphorst (zie foto).

Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze uitbreiding is er ook ruimte voor verplaatsing van wijkagenten.

Per 1 juli 2015 zijn er twee nieuwe wijkagenten in de gemeente Staphorst werkzaam: Stephan Lazaroms. De huidige agente Coby Peters blijft werkzaam in Staphorst, vanaf nu als wijkagent.  Daarnaast komt er nog een coördinerend wijkagent. Die vacature wordt tijdelijk waargenomen door Johan van der Velde (coördinerend wijkagent in Steenwijkerland). Huidig wijkagent Ewoud Eshuis gaat naar het wijkteam van Kampen.

Staphorst voldoet bijna aan de richtlijn
Met de komst van de drie nieuwe wijkagenten voldoet de gemeente Staphorst bijna aan de landelijke richtlijn van 1 wijkagent op 5000 inwoners. De wijkagenten Johan van der Velde, Stephan Lazaroms en Coby Peters werken gebiedsgebonden en zullen bij belangrijke gebeurtenissen op straat te zien zijn. Daarnaast gaan de wijkagenten ook op meldingen af. De coördinerend wijkagent Johan van der Velde is in het begin zowel werkzaam voor Steenwijkerland als Staphorst. In verband met de reorganisatie wordt deze plek later opgevuld. Het politiebureau in Staphorst blijft vier middagen per week open.

Wijkteam Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland heeft één wijkteam met een aantal wijkagenten en een wijkagent die de coördinatie van het wijkteam voor zijn of haar rekening neemt. Het team wordt versterkt met wijkagenten Rebecca Viel, Jouke Woudstra, Henk Vruggink, Eren Balanan en Hilda van der Walle. Johan van der Velde is coördinerend wijkagent. Wijkagenten Gerard Schans, Thirza Nederlof en Geert Kremer werkten al in Steenwijkerland.

Politiezorg
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Externe partners
Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Lees ook:

Dossier: