Referendum met vijf keuzes en vier stapels in stembureaus

Op woensdag 6 april 2016 is het raadgevend referendum gehouden over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’

Er waren 11.743 kiesgerechtigden opgeroepen. Het opkomstpercentage in Staphorst was 33,14%, er werden 3.892 stemmen uitgebracht. Het aantal geldige stemmen was: 3.855. Blanco stemmen: 14 Ongeldige stemmen: 23. Voor: 1.065 (27,5%). Tegen:  2.790 (72,1%).

Na het sluiten van de stembussen voor de kiezers worden de stemmen geteld. Er komen vier stapels; 1. voor, 2. tegen, 3. blanco, 4. ongeldig. De blanco en ongeldige stemmen tellen wel mee voor de opkomst, maar uiteraard niet voor de uitkomst.

Er zijn mensen die thuisblijven omdat ze niet willen dat de opkomst boven de 30% uitkomt. Dan is de uitslag namelijk ongeldig. Dan kan de Haagse regering deze uitslag negeren. CDA en PvdA hebben aangegeven de uitslag te volgen (indien geldig).

Lees ook: