Uitslagen Eerste Kamerverkiezingen in Overijssel

De zevenenveertig Overijsselse Statenleden brachten dinsdagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen werden geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht. De uitslagen zijn als volgt:

·         VVD lijst 1:

o    4 stemmen voor L.M.L.H.A. (Loek) Hermans

o    2 stemmen voor M.A.J. (Menno) Knip

·         PvdA lijst 2:

o    5 stemmen voor M.A.M. (Marleen) Barth

·         CDA lijst 3:

o    11 stemmen voor L.C. (Elco) Brinkman

·         PVV lijst 4:

o    5 stemmen voor M.H.M. (Marjolein) van de Klashorst-Faber

·         SP lijst 5:

o    5 stemmen voor M.J.M. (Tiny) Kox

·         D66 lijst 6:

o    3 stemmen voor T.C. (Thom) de Graaf

o    1 stem voor H.M. (Henriette) Prast

o    1 stem voor A.L. (Annelien) Bredenoord

·         GROENLINKS lijst 7:

o    2 stemmen voor M.H.A. (Tineke) Strik

·         ChristenUnie lijst 8:

o    3 stemmen voor R. (Roel) Kuiper

o    1 stem voor M.H. (Mirjam) Bikker

·         SGP lijst 9:

o    2 stemmen voor P. (Peter) Schalk

·         50PLUS lijst 10:

o    1 stem voor J.G. (Jan) Nagel

·         Partij voor de Dieren lijst 11:

o    1 stem voor N.K. (Niko) Koffeman

Na het tellen van de stemmen, zijn de uitslagen per bode naar Den Haag gestuurd. De uitslagen van alle provincies worden donderdag 28 mei officieel bekend gemaakt door de Kiesraad.

Getrapte verkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten in Nederland. De vorm is die van getrapte verkiezingen: inwoners kiezen de leden van Provinciale Staten en die kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dat laatste gebeurde vanmiddag om 15.00 uur in alle provincies gelijktijdig.