Burgemeester J.D. Alssema komt met het Burgerjaarverslag 2014

Burgemeester J. D. Alssema op Nieuwjaarsreceptie 2015
Burgemeester J. D. Alssema op Nieuwjaarsreceptie 2015
Foto: Gemeente Staphorst

2014 ligt alweer wat maanden achter ons. Voor de gemeente tijd om in dit burgerjaarverslag de resultaten op het gebied van burgerparticipatie en dienstverlening met u te delen. Daarnaast laten we u hierin zien wat er zoal is gebeurd.

De burgemeester: Wat voor jaar is 2014 voor u geweest? Een goed jaar, een minder goed jaar? Zijn er veel mooie momenten voor u geweest of misschien toch ook wat vervelende of verdrietige? Voor mij was het een veelzijdig jaar dat omgevlogen is. Centraal stond voor mij de vorming van het nieuwe college, het vormen van een nieuw team dat kan komen tot een goede samenwerking.

Belangrijk voor mij waren de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het is geweldig om te zien dat zoveel inwoners uit de gemeente Staphorst hun stem laten horen. Bijna 80 procent, het hoogste in de provincie Overijssel. Ook zijn er in 2014 grote stappen gezet in de Landinrichting Staphorst. Drie werkgroepen zijn bezig geweest om een ontwerp-ruilplan te maken. Dat is gelukt en het ontwerp-ruilplan is in het najaar ter inzage gegaan.

Natuurlijk kende 2014 ook dieptepunten. De brand in de boerderij van raadslid Klaas Slager is aan niemand onopgemerkt voorbijgegaan. Daarnaast de rouw en zorg in een aantal families. Maar er waren ook veel plezierige momenten. Ik heb veel mensen bezocht die een huwelijksjubileum mochten vieren. Tweemaal zelfs een 75-jarig huwelijk. De Kamerheer van de Koning vergezelde mij bij één van deze jubilea.

Tot september blijf ik me als burgemeester inzetten voor u en de Staphorster gemeenschap. En uiteraard kunt u bij mij terecht met uw vragen en opmerkingen. Ik wens u veel leesplezier in het burgerjaarverslag van 2014.

J.D. Alssema, burgemeester

Te downloaden:

Cookieinstellingen