Dokter G.J. van der Struys: `Onverwacht, en toch goed!`

Foto: Compagner en Van der Struys

De reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken “Een Handreiking” houdt op D.V. donderdag 10 november a.s. in de Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 22 te Staphorst een regioavond. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee te verkrijgen.

Dokter G.J. van der Struys, gepensioneerd huisarts van Rouveen en ervaringsdeskundige, houdt een lezing met als titel: “Onverwacht,… en toch goed!” Een voorzichtige poging tot een kleine handreiking.

In tegenstelling tot ons land, zijn er in Ethiopië weinig voorzieningen om de (arme) bevolking die met psychische nood te kampen hebben, te helpen en te behandelen. Echter de nood is groot. Ook Berdien Coster, eerder woonachtig in Staphorst en werkzaam voor genoemde stichting, maakt zich hard om o.a. ook deze mensen naar haar vermogen te helpen.

De gebruikelijke collecte (aanbevolen!) zal, na aftrek van de kosten van deze avond, ditmaal overgemaakt worden naar Stichting Denbi in Ethiopië. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Voor informatie: telefoon 0529-484484, of e-mail: [email protected].

Lees ook: