Ds. P. van den Berg vertrekt vanuit Staphorst naar Leusden

Foto: Eelco Kuiken

De gemeente Staphorst verliest een verbinder, iemand die over kerkmuren heen zoekt naar wat gelovigen bindt, in plaats van wat ze scheidt. Dominee Pieter van den Berg van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vertrekt na elf jaar van Staphorst naar Leusden.

Het begin van het einde in Staphorst is begonnen. ‘Ik ben nog niet weg.’ Er werd de laatste jaren behoorlijk getrokken aan de dominee. Vier beroepen kreeg hij de laatste vier jaar. Ommen wees hij eind vorig jaar af, maar Leusden wordt het wel. Het geloof speelt in die keuze een belangrijke rol. Altijd moet er volgens de predikant iets van een roeping zijn. Dat was nu het geval. ‘God gaat ongedachte wegen’, aldus Van den Berg. Dat hij gaat, is zeker, maar wanneer, dat is nog de vraag. Dit jaar. Zijn vier kinderen groeiden op in Staphorst.

Altijd als kerken samen op kunnen trekken, zelfs al zijn ze heel verschillend, dan is Van den Berg erbij om mede het voortouw te nemen. Samen met toenmalig dominee Kater van de Hersteld hervormde kerk van Rouveen stond hij in 2013 aan de basis van een viering van 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Zes Staphorster kerken sloegen de handen ineen om een gezamenlijke bijeenkomst te houden in de Vijverhoeve. ‘Natuurlijk zijn er accentverschillen binnen de orthodoxe kerken, maar één ding bindt ons: het gered zijn door genade alleen. Alleen gelovend vertrouwen is genoeg. Dat staat beschreven in de Heidelbergse Catechismus en daar scharen wij ons achter’, aldus Van den Berg.

De werkgroep die de thema-avond in De Vijverhoeve voorbereidde bestond uit bestuursleden of predikanten uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt uit Staphorst en Rouveen, Hersteld Hervormd Rouveen, Hersteld hervormd Staphorst, de Protestantse Kerk uit Rouveen en de Oud Gereformeerde gemeente uit Rouveen. Nooit eerder was er door de kerken zo intensief samengewerkt.

Hoogtepunt in de carrière van Pieter van den Berg in Staphorst was ‘Wat gelooft Staphorst’. Hij stond mede aan de basis van de kerkentoer die in 2017 plaatvond. Op vier dinsdagavonden openden telkens twee kerken de deuren. Het eerste deel van de avond sprak de ene dominee over wat zijn kerkgangers geloven, daarna gingen de honderden bezoekers naar een ander godshuis, waar de andere predikant hetzelfde deed. Rode draad: hoe gaan kerken om met het erfgoed van de Reformatie? Oftewel: wat geloven de verschillende kerken? Elke avond kwamen er rond de 400 bezoekers naar de kerken, terwijl de organisatie op enige tientallen had gerekend. Een ongekend succes. Religieus gluren bij de buren. Hersteld hervormden zaten in de vrijzinnige protestantse kerk in IJhorst en omgekeerd. Pieter van den Berg was een van de bedenkers hiervan. ‘Wat was inderdaad een hoogtepunt. Fantastisch.’

Vorig jaar was het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de Dordtse Leerregels werden opgesteld, cruciaal in de protestantse kerk en met name de behoudende richting. Staphorst pakte weer uit met een zangavond op 5 november, waarbij inwoners zelf het koor vormden, onder leiding van burgemeester Theo Segers. Ook hier was Pieter van den Berg zeer nadrukkelijk bij betrokken. Voormalig burgemeester Joop Alssema: “We verliezen een betrokken, verbindende en principieel belijnd persoon. Hij is in staat om Gods Woord op een goede en beeldende manier naar voren te brengen.”

Lees ook: Herdenking 500 jaar Reformatie: `Wat gelooft Staphorst?`