Historieherstel gaat samenwerken met de Rijksdienst

Foto: Stichting Historieherstel 2017

Op vrijdagmiddag 23 november 2018 werd mevrouw J. Schreurs als vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ontvangen door het bestuur van stichting Historieherstel 2017 op het gemeentehuis. Doel van de bijeenkomst was het verkennen van de huidige situatie rondom de plannen rond het beleefbaar maken van de drie historierijke kerkheuvels in de Staphorst en Rouveen.

Het behoud en onderhoud van de beschermde kerkheuvels -het zijn rijksmonumenten- en het zichtbaar en beleefbaar maken voor de inwoners en geïnteresseerden zijn onderdeel van een groter plan dat ook de herbouw van een historische 18e eeuwse klokkenstoel omvat.  Tijdens een landschapsdag werd enige tijd geleden al een replica van een klok uit 1417 gegoten op het terrein grenzend aan de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg.

De RCE streeft evenals de stichting naar het behoud van de archeologische waarden op alle terreinen waar de kerkheuvels zich bevinden. De restanten van de kerkplaatsen die duidelijk herkenbaar achterbleven nadat de bewoningslijn van Staphorst en Rouveen zich had verplaatst, stammen uit een ver verleden waarvan de oudste nog zichtbare kerkplaats stamt uit het begin van de 13e eeuw.

De adviezen van mevrouw Schreurs worden verwerkt in een plan van aanpak die specifiek voor het kerkheuvelbehoud wordt geschreven. De adviezen omvatten onder andere de vormgeving en de begroeiing van de  hooggelegen kerkplaatsen en de middelen om deze verantwoord te conserveren voor de toekomst. Na goedkeuring van het totaalplan door RCE en de gemeente kan worden begonnen met de uitvoering van de plannen.

Lees ook: