Gieten van bronzen luidklok te zien tijdens landschapsdag

Foto: Harm Brand

Op het terrein van de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg in Staphorst is op 12 en 13 oktober 2018 een bijzondere gebeurtenis mee te maken: het gieten van een replica van de luidklok die in 1417 werd gegoten.

Het bestuur van Stichting Historieherstel 2017 nodigt iedereen van harte uit om te komen kijken. Gelijktijdig houdt de gemeente op 12 oktober daar een landschapsdag, waar een provinciaal plan voor langjarig landschapbeheer wordt gepresenteerd. In de tent (met catering) op het terrein kan men van 16.00 tot 19.00 uur terecht voor informatie.

In dit plan is ook de bouw van een klokkenstoel door de stichting Historieherstel voor de twee genoemde klokken. Verder het herstel van de drie kerkheuvels in de gemeente Staphorst en het zichtbaar maken van oude kerkpaden uit een ver verleden opgenomen.

Gedurende deze twee dagen geeft de heer Laudy tijdens de werkzaamheden op gezette tijden uitleg van de gang van zaken rond de opbouw van de gietoven en het klokgieten. Klokkengieter Simon Laudy neemt zes man personeel mee. Onderstaand een tijdschema:

Vrijdag 12 oktober 2018

 •   9.30 uur : opbouw van giethuis en plaatsen klokgietvorm
 • 12.30 uur : start van de bouw van de smeltoven
 • 15.00 uur : inloop landschapsdag
 • 15.15 uur : woord van welkom
 • 15.20 uur : toespraak burgemeester: Mens en landschap opnieuw verbonden
 • 15.40 uur : opening Landschapsdag door wethouder Lucas Mulder
 • 16.00 uur : ontsteken van de oven, start catering
 • 19.00 uur : einde informatiemarkt landschapsbeheer
 • 21.00 uur : ontmantelen oven en gieten luidklok
 • 23.00 uur : einde catering in de tent (vanaf 16.00 uur)

Zaterdag 13 oktober 2018

 •   9.00 uur : Begin werkzaamheden klokkengieter
 • 10.00 uur : Start catering in de tent
 • 14.00 uur : Start ontmantelen gietvorm: klok wordt zichtbaar!
 • 17.00 uur : Eerste aanslag met een klepel door de burgemeester
 • 18.00 uur : Vervoer nieuwe klok naar de gemeentewerf
 • 19.00 uur : Einde catering in de tent (vanaf 10.00 uur).

Op en in de nabijheid van het klokgietterrein zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. Het terrein is vrij toegankelijk en eventueel is ‘tussen de bedrijven door’ een bezoek te brengen aan Museum Staphorst aan de Gemeenteweg 67, schuin tegenover de ‘lege’ kerktuin.

De nieuw te gieten kopie van de oudste klok gaat weer ‘Maria’ heten, net als vroeger. In de rand komt weer een tekst in het Latijn te staan. Deze klok verdween in de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland en keerde niet meer terug.

De andere ‘jongere’ klok uit 1512 keerde gehavend terug, werd gerepareerd maar barstte in 1958, en stond vanaf 1960 in de tuin bij de Dorpskerk in Staphorst. Momenteel is deze in restauratie bij de firma Eijsbouts in Asten.

Lees ook: