Predikanten uit Canada spreken donderdag in ‘De Leerkamer’

Foto: HHK Staphorst

Op D.V. donderdag 18 juni hopen ds. Meine Veldman en ds. Jeffrey Laurin uit Québec te spreken in “De Leerkamer” van de Hersteld Hervormde Gemeente aan de Kerklaan te Staphorst. Aanvang 19:45 uur. Er was live mee te luisteren met deze avond.

Het programma van de avond:

  •  Gebed
  •  lezen van het Woord
  •  korte meditatie (ds. M. Veldman)
  •  Vertellen over eigen leven en zending in Québec (ds. Jeffrey Laurin)
  •  eventueel een pauze
  •  vragen stellen
  •  eindigen omtrent 22 uur

Er zal een collecte worden gehouden voor het werk zending/evangelisatiewerk in Québec. Ook is de nieuwe CD van de Psalmzangavond deze avond te koop.