Voorlichtingsavond over Palliatieve Zorg in Staphorst op 28 mei

Foto: Free Photo @Pixabay

“De laatste tijd gaat mijn moeder snel achteruit. Het eten en drinken wordt steeds moeilijker. De verpleeghuisarts wil geen sondevoeding geven. Maar dan zal ze uitdrogen en sterven. Ik weet dat dit wel vaker gebeurt in verpleeghuizen. Toch heb ik er moeite mee. Is dit niet een vorm van levensbeeindiging?” (NPV).

De bovenstaande vraag kan u bezighouden wanneer het eten en drinken niet meer gaat. Op de gemeenteavond van D.V. donderdagavond 28 mei zal het onderwerp “Vocht en voeding in de palliatieve fase” belicht worden en ingegaan op uw vragen. Tijdens de gemeenteavond in december 2013 hebben we vragen rondom het gebruik van de pijnstiller morfine besproken. De komende avond willen we op verzoek hier nog wat verder op ingaan. Het blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn wanneer de arts morfine voorschrijft.

U bent van harte welkom voor een informatieavond over Palliatieve Zorg, om samen over bovenstaande vragen na te denken. De avond wordt belegd in samenwerking met de kerkenraad van de HHG Staphorst. Anneke Baan van RST Zorgverleners zal aan de hand van een PowerPointpresentatie voorlichting geven over Palliatieve Zorg. Anneke verleent veel Palliatieve Zorg en neemt deel aan het landelijk netwerk voor palliatieve zorg. Hierdoor kan ze niet alleen voorbeelden vanuit de praktijk geven, maar ook uw vragen beantwoorden. Er is na de pauze gelegenheid voor schriftelijke of mondelinge vragen.

De bijeenkomst is op D.V. 28 mei in de leerkamer van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst, Kerklaan 6 te Staphorst. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie. Aanvang van de avond is 19.45 uur.