Stille tocht naar, stilte en gezang op het marktplein 2017

Het grootste deel van de bezoekers van de herdenkingsdienst liepen in een stille tocht naar het monument op het marktplein. De stoet werd voorafgegaan door twee tamboers trommelend op omfloerste trom.

Even na het taptoesignaal liet kerkklok acht slagen horen, en traden er twee minuten stilte in. Onmiddellijk hierna was het gezamenlijk zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.

Hierna hield de burgemeester een toespraak, werden de namen voorgelezen en werden er kransen en bloemen gelegd. Onder meer door familie Gebben. Vorig jaar was er speciale aandacht voor de familie Massier.

Lees ook:

Reacties