Dodenherdenking 2017 met sprekers in De Bron

De dodenherdenking op 4 mei 2017 startte om 19.00 uur met een bijeenkomst in de Gereformeerde kerk van Staphorst aan de Churchilllaan. Er waren diverse sprekers en vertellers aan het woord de hele dienst is hier na te luisteren (audio).

Na het welkomstwoord van de burgemeester hield ds. R. de Graaf een toespraak. Naar aanleiding van de  schriftlezing (uit de HSV) over de schipbreuk van de apostel Paulus op Malta trok hij lijnen naar het heden.

Vervolgens leverden twee leerlingen van de prins Mauritschool een bijdrage door ondermeer te vertellen over de drie werkkampen in Staphorst; Kamp Beugelen, Kamp ’t Wijde Gat en Kamp Conrad. Voor de oorlog door de Nederlandse overheid opgezet als werkkampen. In de oorlog door de bezetter gebruikt als doorgangskampen voor Joden en andere ongewenste mensen.

Daarna was het de beurt aan de heer J. Compagner, UNIFIL-veteraan, hij is begin jaren tachtig uitgezonden geweest als ‘blauwhelm’ naar Libanon om daar vrede te stichten en te bewaren. Het thuisfront was verdeeld over zijn keuze. Hij ging niet voor het avontuur, maar wilde echter zijn militaire dienstplicht een nuttige invulling geven.

Tot slot van deze bijeenkomst werden drie coupletten (vers 1, 3 en 4) van het gezang ‘Blijf bij mij Heer’ gezongen. (Gezang 282):

Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Daarna liepen de meeste bezoekers mee in de stille tocht naar het marktplein,

Lees ook: